เช็กที่นี่ “จังหวัดนนทบุรี” "เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด" แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 เร็วขึ้น

22 มิ.ย. 2564 | 08:28 น.

เช็กที่นี่ “จังหวัดนนทบุรี” ประกาศ"เลื่อนฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 2 เร็วขึ้น จาก 16 สัปดาห์ มาเป็น 12 สัปดาห์

วันนี้ 22 มิ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า  แจ้งข้อมูลเปลี่ยนแปลงระยะห่างการฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า จาก 16 สัปดาห์ มาเป็น 12 สัปดาห์

ตามคำแนะนำจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 และ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม รวมถึงมีการพบสายพันธุ์เดลต้าในพื้นที่ จึงต้องควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด

จึงขอแจ้งให้ประชาชน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่โรงพยาบาล ตั้งแต่ วันที่ 7 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2564

กรุณาติดต่อขอทราบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 ที่ปรับระยะห่างใหม่เร็วขึ้น จากโรงพยาบาลที่ท่านได้รับนัดหมายฉีดวัคซีนไว้

หมายเหตุ : วันที่เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบได้ที่แอปฯ “หมอพร้อม “ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ รพ.ที่ท่านได้รับวัคซีน

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี