จังหวัดนนทบุรี เผยวันนี้ 9 มิ.ย.พบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 142 ราย

09 มิ.ย. 2564 | 08:33 น.

จังหวัดนนทบุรี เผยวันนี้ 9 มิ.ย.พบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 142 ราย รวมแคมป์ก่อสร้างจำนวน 28 ราย

วันนี้ 9 มิ.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 ในวันนี้ว่า พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 ทั้งหมด 142 ราย (แคมป์ก่อสร้าง 28 ราย)

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน ในครอบครัว สถานที่ทำงาน และตลาด

เพศหญิง 65 ราย

เพศชาย 77 ราย

ต่างชาติ 12 ราย (พม่า 4 ราย ลาว 4 ราย กัมพูชา 6 ราย)

จัง่หวัดนนทบุรี ติดเชื้อโควิด19

ภูมิลำเนา

  • อำเภอปากเกร็ด 62 ราย
  • อำเภอเมือง 46 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 12 ราย
  • อำเภอบางกรวย 11 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 10 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 1 ราย

มีอาการ 77 ราย คิดเป็น 54 %

ไม่มีอาการ 65 ราย คิดเป็น 46 %

ความสัมพันธ์ ที่สำคัญ

- แคมป์ก่อสร้าง 28 ราย

- ในครอบครัว 14 ราย

- พนักงานบริษัทเอกชน 12 ราย

- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักตัว 10 ราย

- สพป.เขต 1 นนทบุรี 2 ราย

- พนักงานขับรถ 1 ราย

สืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่

http://203.157.109.21/timeline/index.php

(ประมาณ 1 - 2 วัน จากวันรายงาน)

- สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้

- สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้

"ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่  https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป