ยกเลิก เลื่อนคิว"ไทยร่วมใจ"แล้ว จะขอฉีดตามคิวใหม่ได้หรือไม่ เช็คที่นี่

20 มิ.ย. 2564 | 08:51 น.

เช็คเลย!"ไทยร่วมใจ"ประกาศให้ผู้ที่“ยกเลิกหรือเลื่อน”คิวฉีด15 -18 มิ.ย.สามารถรับสิทธิ์แบบวอล์ก-อินได้ที่จุดบริการเดิม ตามวันและเวลานัดหมายใหม่ได้

ความคืบหน้าหลังจากกทม.ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 ล่าสุดก็ได้แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้กับผู้ที่ถูกเลื่อนคิวตั้งแต่วันที่ 15 - 18 มิ.ย.64 ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรับคิวเดิมตั้งแต่ 19 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปทางกทม.จะแจ้งวันนัดใหม่อีกครั้ง เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติม


ส่วนในกรณีที่หลายคนได้ยกเลิกหรือเลื่อนคิวไปก่อนหน้านั้น ทางกทม.ย้ำว่าผู้ที่มีคิวเดิมตั้งแต่วันที่ 15 -16 -17-18 มิ.ย.64 สามารถเข้ารับสิทธิ์แบบวอล์ก-อิน “walk-in” ได้ที่จุดบริการเดิม โดยนำหลักฐานการยกเลิก/เลื่อนคิวฉีดเดิมมาแสดงที่จุดรับบริการได้เลย

ยกเลิก เลื่อนคิว\"ไทยร่วมใจ\"แล้ว จะขอฉีดตามคิวใหม่ได้หรือไม่ เช็คที่นี่

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์"ไทยร่วมใจ"หรือแอปฯเป๋าตังหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516  
 

อนึ่ง ยอดลงทะเบียนฉีดวัคซีน"ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย"มีมากกว่า 2 ล้านคน และข้อมูลสรุป ณ หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 ศูนย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มิ.ย 64 มีผู้ได้รับวัคซีน จำนวน 14,681 คน รวมสะสม (7 - 13 มิ.ย. 64)  มีผู้ได้รับวัคซีน จำนวน 97,532 คน

แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนนัด15-18 มิ.ย.