กทม.ได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 35,000 ขวด เร่งฉีดกลุ่มสูงอายุ

17 มิ.ย. 2564 | 15:26 น.

กทม. ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า จำนวน 35,000 ขวด หรือประมาณ350,000-420,000 โดส เร่งฉีดกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

กรุงเทพมหานคร (กทม.)โดยสำนักอนามัย แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า จำนวน 35,000 ขวด หรือประมาณ 350,000-420,000 โดส (1 ขวดฉีดได้ 10- 12 โดส) ซึ่งตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ให้เร่งประสานนำไปฉีดให้แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนนัดจากการลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” 14-30 มิ.ย. และ บางส่วนของ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” 

กทม.ได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 35,000 ขวด เร่งฉีดกลุ่มสูงอายุ

ทั้งนี้ ได้จัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 แห่งเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 25,000 ขวดหรือเกือบๆ 300,000 โดส และจัดสรรให้หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 หน่วย เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 ขวดหรือประมาณ 100,000-120,000 โดส

 

 

 

 

ในส่วนของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่เลื่อนนัดก่อนหน้านี้ เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลกำหนดวันไม่เหมือนกัน ทางโรงพยาบาลที่มีชื่อจองวัคซีนไว้จะแจ้งกำหนดวันให้บริการวัคซีนผ่านช่องทางของโรงพยาบาลนั้น ๆ  

กทม.ได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 35,000 ขวด เร่งฉีดกลุ่มสูงอายุ

ส่วนประชาชนที่แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจ ไทยร่วมใจกรุงเทพฯ ปลอดภัย  และเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาธิต ยัน"วัคซีนแอสตราเซเนกา"ถึงไทยสัปดาห์หน้า 1 ล้านโดส  

กลุ่มลงทะเบียน “หมอพร้อม” ที่ถูกเลื่อนนัด ได้ประเดิมฉีดแล้ววันนี้วันแรกกว่าพันคน