"ไทยร่วมใจ"คืบ"กรุงไทย"แจ้งอัพเกรดระบบตั้งแต่ 18 -21 มิ.ย.

18 มิ.ย. 2564 | 19:00 น.

กรุงไทย ประกาศอัพเกรด-พัฒนาระบบ"ไทยร่วมใจ" ตั้งแต่คืนวันที่ 18 ถึงเช้าวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. ด้านความคืบหน้าวัคซีนล่าสุด กทม.เผยได้แอสตร้าเซนเนก้ามา 350,000-420,000 โดส

ธนาคารกรุงไทย ได้ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก"Krungthai Care" แจ้งว่าเพื่อยกระดับการให้บริการ โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย จะทำการพัฒนาระบบ หรือการอัพเกรดระบบ ดังนี้

 

  • วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น.  ถึงวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.
  • วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.

ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทาง"ไทยร่วมใจ"ก็ได้ทำการพัฒนาระบบตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. 

 

\"ไทยร่วมใจ\"คืบ\"กรุงไทย\"แจ้งอัพเกรดระบบตั้งแต่ 18 -21 มิ.ย.
 

ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลื่อนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ที่ทางกรุงเทพมหานครได้ออกมาประกาศเลื่อนคิวของผู้ที่จองไว้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นมา ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64 ทางสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจำนวน  35,000 ขวด หรือประมาณ 350,000-420,000 โดส (1 ขวดฉีดได้ 10- 12 โดส) ซึ่งเบื้องต้นจะเร่งประสานนำไปฉีดให้แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนนัดจากการลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” 14-30 มิ.ย. และ บางส่วนของ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” 


ทั้งนี้ ได้จัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 แห่ง เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 25,000 ขวดหรือเกือบๆ 300,000 โดส และจัดสรรให้หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 หน่วย เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 ขวดหรือประมาณ 100,000-120,000 โดส

 

กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
 

ในส่วนของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคที่เลื่อนนัดก่อนหน้านี้ เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลกำหนดวันไม่เหมือนกัน ทางโรงพยาบาลที่มีชื่อจองวัคซีนไว้จะแจ้งกำหนดวันให้บริการวัคซีนผ่านช่องทางของโรงพยาบาลนั้น ๆ    ส่วนประชาชนที่แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจ ไทยร่วมใจกรุงเทพฯ ปลอดภัย  และเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง