"ไทยร่วมใจ"แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนนัด15-18 มิ.ย.

20 มิ.ย. 2564 | 08:22 น.

"ไทยร่วมใจ"ประกาศแจ้งคิวใหม่แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนรอบวันที่ 15 - 18 มิ.ย.จะเป็นวันไหนเช็กเลยที่นี่

หลังจาก"ไทยร่วมใจ"ได้ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนของผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการ"ไทยร่วมใจ"ที่ได้รับคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ล่าสุดในวันนี้ (20 มิ.ย.64)มีความคืบหน้า โดยทางเฟซบุ๊ก "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" ประกาศว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดส เพื่อใช้ในศูนย์ฉีด นอก รพ. 25 แห่ง


ดังนั้นจึงขอแจ้งให้กับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนของวันที่ 15, 16, 17, 18 มิ.ย. 64 ให้มาฉีดวัคซีนตามคิวฉีดใหม่  ดังนี้ 

  • คิวฉีดเดิม 15 มิ.ย.  >> คิวฉีดใหม่ 22 มิ.ย.
  • คิวฉีดเดิม 16 มิ.ย. >> คิวฉีดใหม่ 23 มิ.ย.
  • คิวฉีดเดิม 17 มิ.ย. >>คิวฉีดใหม่ 24 มิ.ย.
  • คิวฉีดเดิม 18 มิ.ย. >>คิวฉีดใหม่ 25 มิ.ย.

\"ไทยร่วมใจ\"แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่แก่ผู้ที่ถูกเลื่อนนัด15-18 มิ.ย.

ส่วนเวลาและสถานที่ยังคงเป็นตามคิวนัดเดิม ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีดในคิวฉีดใหม่ กรุณาติดต่อที่สายด่วนวัคซีน 1516 สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. เป็นต้นไป "ไทยร่วมใจ"จะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ทั้งนี้ขอย้ำว่าผู้ที่เคยยกเลิกคิวฉีดวันที่ 15,16,17,18 มิ.ย. นั้น สามารถใช้สิทธิคิวฉีดเดิมได้