หอฯอีสานชู‘ปลอดภัย’  บูมเที่ยว ‘โรแมนติก รูทส์’ เลียบนํ้าโขง

17 มิ.ย. 2564 | 04:03 น.

    หอการค้าอีสานชู “ติดเชื้อตํ่า-ปลอดภัย” บูมเที่ยวเส้นทาง “โรแมนติก รูทส์” เลียบนํ้าโขง 7 จังหวัด สั่งปรับปรุงคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เดินเครื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19 ผลักดันผู้ประกอบการยกระดับสู่วิถีปกติใหม่ 

หอการค้าอีสานชู “ติดเชื้อตํ่า-ปลอดภัย” บูมเที่ยวเส้นทาง “โรแมนติก รูทส์เลียบนํ้าโขง 7 จังหวัด สั่งปรับปรุงคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เดินเครื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19 ผลักดันผู้ประกอบการยกระดับสู่วิถีปกติใหม่ 
หอฯอีสานชู‘ปลอดภัย’  บูมเที่ยว ‘โรแมนติก รูทส์’ เลียบนํ้าโขง     

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การระบาดเชื้อโควิด-19 หลายระลอก ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการท่องเที่ยวเส้นทาง “โรแมนติก รูทส์” เลียบนํ้าโขง ที่กิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงจนแทบเป็นศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวแนวเส้นทางเสียหาย ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนกันมาก
    

โดยที่การท่องเที่ยวเส้นทางโรแมนติก รูทส์ เลียบแม่นํ้าโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับสปป.ลาว ผ่าน 7 จังหวัดของภาคอีสาน เริ่มตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ จนถึงอุบลราชธานี มีระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของหอการค้าไทย ที่มอบภารกิจให้กับหอการค้าภาคอีสานเป็นคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง
  หอฯอีสานชู‘ปลอดภัย’  บูมเที่ยว ‘โรแมนติก รูทส์’ เลียบนํ้าโขง    

หอฯอีสานชู‘ปลอดภัย’  บูมเที่ยว ‘โรแมนติก รูทส์’ เลียบนํ้าโขง

ทั้งนี้ หอการค้าอีสานเห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์โดยภาพรวมในพื้นที่ของ 7 จังหวัดดังกล่าว มีแนวโน้มไปในทางที่ดี มีตัวเลขผู้ติดเชื้อตํ่า ไม่ได้ถูกจัดเข้าไปอยู่ในพื้นที่ควบคุม และหลังจากมีการระดมปูพรมฉีดวัคซีนทุกจังหวัดแล้ว แนวโน้มน่าจะไปในทางที่ดีมากขึ้น จนสามารถที่จะเปิดพื้นที่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้ โดยเริ่มจากการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของท้องถิ่น คือ เป็นการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ต่อพื้นที่ไปก่อน
    

จึงจะปรับปรุงคณะทำงานของโครงการให้เหมะสมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้พร้อมดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางจังหวัดได้คัดเลือกประธานหอการค้าจังหวัดชุดใหม่แล้ว จากนั้นจะได้ประชุมหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อไป อาทิ จังหวัด การท่องเที่ยว (ททท.)ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงาน ททท.จังหวัด ที่รับผิดชอบพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ เพื่อบูรณาการกันจัดการบริหารส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่โครงการให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal หรือ Next Normal ให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
หอฯอีสานชู‘ปลอดภัย’  บูมเที่ยว ‘โรแมนติก รูทส์’ เลียบนํ้าโขง     

 

หอฯอีสานชู‘ปลอดภัย’  บูมเที่ยว ‘โรแมนติก รูทส์’ เลียบนํ้าโขง

นายสวาทฯ กล่าวอีกว่า รวมทั้งจะต่อยอดยกระดับโครงการด้านต่างๆ เช่น การยกระดับส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย สร้างความรู้การบริการท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย มีการปรับตัวของผู้ประกอบการทัวร์สู่มาตรฐานตามแนววิถีปกติใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในด้านการท่องเที่ยว เมื่อพ้นวิกฤติิการณ์ของโควิค-19 เพื่อให้ทุกอย่างพร้อมที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวในทุกระดับของพื้นที่ 

หอฯอีสานชู‘ปลอดภัย’  บูมเที่ยว ‘โรแมนติก รูทส์’ เลียบนํ้าโขง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง