"ศึกษาธิการ" ถก "คลัง" เล็งปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ร.ร.เอกชน บรรเทาผลกระทบโควิด-19

08 มิ.ย. 2564 เวลา 7:15 น.298

“ศึกษาธิการ" หารือ "คลัง" เตรียมใช้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เติมสภาพคล่องให้โรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

8 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้หารือร่วมกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผลการหารือเบื้องต้นเห็นตรงกันว่า จะใช้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) โดยหาแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารต่าง ๆ มาให้โรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำในวงเงินที่สูงมากขึ้น เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

นางสาวตรีนุช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมกันนี้ได้ขอให้ นางกนกวรรณ รมช.ศึกษาธิการ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ นายอาคม รมว.คลัง ในการหาแหล่งเงินกู้ จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืม เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระให้โรงเรียนเอกชนมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เคยมีประกาศ กช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียนไปแล้ว โดยให้โรงเรียนในระบบ กู้ยืมเงินหรือยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบฯ โดยให้กู้ยืมโรงเรียนละไม่เกิน 3 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

ผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ปี โดยชำระเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส แล้วแต่กรณี ซึ่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่กำลังจะจัดทำขึ้นใหม่นี้ มีแนวคิดที่จะขอให้กู้ยืมได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่กองทุนฯ จัดให้ หรือรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ในช่วงแรก หรือมีวงเงินกู้ที่สูงขึ้นถึง 20 ล้านบาท เช่นเดียวกับที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ หรือสินเชื่อฟื้นฟู โดยในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ ตนเองพร้อมด้วย นางกนกวรรณ รมช.ศึกษาฯ จะได้เชิญผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนนานาชาติ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มาประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนต่อไป  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง