svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ประกาศแผนองค์กรสีเขียว รับ "วันสิ่งแวดล้อมโลก"

05 มิถุนายน 2564

บอสใหญ่ "กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี" ประกาศพันธกิจรักษ์โลก ภายใต้รูปแบบองค์กรสีเขียว ที่ติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ล่าสุด จัดตั้งโครงการ "พี่หมีบิ๊กกี้ ชวนรีไซเคิล" รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า  บีเจซีได้จัดทำ “นโยบายสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทต่างๆภายใต้บีเจซี ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี  ประกาศแผนองค์กรสีเขียว รับ "วันสิ่งแวดล้อมโลก"

ล่าสุด เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้จัดตั้งโครงการ "พี่หมีบิ๊กกี้ ชวนรีไซเคิล" เพื่อร่วมรณรงค์ลดปัญหาปริมาณขยะอลูมิเนียม และพลาสติกโดยการ นำกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียม และขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาบริจาค ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวนกว่า 192 สาขาทั่วประเทศโดยจะนำวัสดุรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นชุด PPE และ ขวดน้ำดื่มใหม่ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

ที่ผ่านมากลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ยังคำนึงถึงความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการที่สนับสนุนการรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยบิ๊กซีได้สนับสนุนจุดตั้งตู้รับบริจาคกล่องเครื่องดื่มUHT จำนวน 146 สาขาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน เพื่อรวบรวมและ รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย

โครงการ "กระดาษปันรัก" เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเยื่อกระดาษทิชชูที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ และโครงการแยก แลก ทิชชู ซิลค์ รวบรวมกระดาษรีไซเคิลจากโรงเรียนและชุมชนกว่า 1.7 ตัน เพื่อนำไปรีไซเคิลทำเป็นกระดาษทิชชูต่อไป

นอกจากนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 10 - 20% ตามลำดับ ภายในปี พ.ศ. 2568 (เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี พ.ศ. 2559 ) และยังจัดตั้งโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “Solar Rooftop” ขับเคลื่อนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ติดตั้งระบบผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์บนหลังคาที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 33 สาขาทั่วประเทศและโครงการ Food Rescue ที่ร่วมมือกับ มูลนิธิเอสโอเอส สนับสนุนอาหารส่วนเกิน ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับชุมชนขาดแคลน โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ทั่ว กทม. และปริมณฑล ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการไม่นำขยะอาหารไปฝังกลบ จำนวน 67,392 กิโลกรัม เป็นต้น

จากการรายงานล่าสุด กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG100” ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความสำเร็จบนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง