svasdssvasds

ข้อแนะนำฉีดวัคซีน สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

29 พ.ค. 2564 เวลา 3:08 น. 1.4k

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผย ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

1. รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

2. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน มีการออกกำลังกาย และ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

3. แนะนำให้ผู้ป่วยกินยาจิตเวชตามปกติ ไม่ควรงดยา หรือ เพิ่มยา หรือปรับยาก่อนฉีด เพราะ อาจเกิดอาการถอนยา หรือ อาการข้างเคียงได้

4. ยาจิตเวชปลอดภัยสำหรับการฉีดวัคซีน ยังไม่มีรายงานถึงผลกระทบระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีน

5.หากผู้ป่วยหรือญาติกังวลใจ อาจพูดคุยปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เรื่องการฉีดวัคซีน

ข้อแนะนำฉีดวัคซีน  สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

อ้างอิงจาก

1.คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช และ ญาติ

2. คำแนะนำการบริหารยาทางจิตเวช และ วัคซีนโควิด-19 สำหรับจิตแพทย์ และ บุคลากรการแพทย์

รับรองโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  และ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณความสนับสนุนจาก

กรมสุขภาพจิต และ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด