20 พ.ค.64 เยียวยาโควิด "เราชนะ" รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก กลุ่มไหนได้ก่อน เช็กที่นี่

19 พ.ค. 2564 เวลา 3:20 น.1.5k

20 พ.ค.64 เยียวยาโควิด รอบใหม่ โครงการ"เราชนะ" รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมงวดแรก กลุ่มไหนได้ก่อน เช็กที่นี่

เกาะติด "เยียวยาโควิด"รอบใหม่ หลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะ ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯคนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท โดยประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 

ไทม์ไลน์โอนวงเงินสิทธิ์"เราชนะ"

กลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดี ดังนี้

  • งวดแรกวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่สองวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ ดังนี้

  • งวดแรกวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่สองวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

20 พ.ค.64 เยียวยาโควิด "เราชนะ" รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก กลุ่มไหนได้ก่อน เช็กที่นี่

ลบแอป"เป๋าตัง"ไปแล้ว โหลดใหม่ได้

สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ที่ได้ถอนการติดตั้ง(Uninstalling) แอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ

นอกจากผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะ ที่ได้รับสนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติม ยังมีผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการ ม33 เรารักกัน  ที่ได้รับสนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติม คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ดังนี้

"ม33เรารักกัน"  รับเงินโอนวงเงินสิทธิ์ผ่านแอปฯเป๋าตัง ในวันจันทร์

  • งวดแรกวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  โอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่สองวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 1,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง