“นิพนธ์”ลงพื้นที่ปัตตานีกำชับเร่งทำความเข้าใจฉีดวัคซีนโควิด

16 พ.ค. 2564 เวลา 5:54 น. 91

“นิพนธ์”ลงพื้นที่ปัตตานี กำชับเร่งทำความเข้าใจประชาชนฉีดวัคซีนโควิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขอบคุณ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรการแพทย์ ห่วงเปิดภาคเรียนใหม่ เร่งส่วนเกี่ยวข้องเข้มมาตรการดูแลป้องกัน

ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี  โดยมีผู้ว่าฯและรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า หลังรัฐบาลประกาศให้การวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19  เป็นวาระแห่งชาติ จึงมาติดตามการเตรียมพร้อมและปรับแผนให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับวัคซีนโควิด -19 มากขึ้นและเพียงพอต่อวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้ โดยใช้กลไกส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน โดยมี อสม. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกรวบรวมรายเพื่อส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) นำรายชื่อส่งเข้าระบบส่วนกลาง หรือจัดทำข้อมูลเข้าระบบผ่านไลน์ “หมอพร้อม” หรือพี่น้องประชาชนสามารถ walk in เข้าไปฉีดได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ โดยติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และอสม.ประจำหมู่บ้าน 

หรือผ่านแอปพลิเคชั่นที่จังหวัดจัดทำขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน ในการเข้าถึงการรับวัคซีนได้โดยสะดวก รวดเร็วมากขึ้น เมื่อรัฐบาลได้รับวัคซีน จะสามารถกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่  
                    “นิพนธ์”ลงพื้นที่ปัตตานีกำชับเร่งทำความเข้าใจฉีดวัคซีนโควิด

ทั้งนี้ ขอให้ดูแลบุคคลากรด้านการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ทั้งครู บุคลากรด้านอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครองว่า บุตรหลานจะไม่เสี่ยงกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาทุกท่าน ถือเป็นแนวหน้าในการเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในนามของรัฐบาล ตนขอขอบคุณในความเสียสละของทุกคน 

“อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ไม่มีผลข้างเคียงอันตรายที่รุนแรงใดๆ ผม และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่างฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สำหรับผมมีเพียงอาการความดันสูงก่อนที่จะฉีดวัคซีนเท่านั้น  ซึ่งหลังฉีดแล้ว ร่างกายแข็งแรงปกติดีทุกอย่าง ไม่มีอาการข้างเคียงอันตรายตามที่มีการหวาดกลัวกัน  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่า วัคซีนที่ประเทศไทยรับมา ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อคนไทย ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศ วัคซีนโควิดทุกชนิดสามารถป้องกันและการป่วยรุนแรงของการติดเชื้อและเสียชีวิตได้  ผลข้างเคียงโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก และการฉีดแต่ละครั้งจะมีแพทย์เป็นผู้ประเมินความเหมาะสม เฝ้าดูอาการหลังการฉีด 

จึงขอให้พี่น้องประชาชนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันให้มากๆ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ขอให้มาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการสู้กับโรคไวรัสโควิด-19ไปด้วยกัน” 

               “นิพนธ์”ลงพื้นที่ปัตตานีกำชับเร่งทำความเข้าใจฉีดวัคซีนโควิด


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานนอกจากแพทย์ พยาบาล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อความพร้อมในการเป็นด่านหน้าในสัดส่วนที่มากแล้วนั้น ยังมีกำนัน ผู้ใหญ่ อีกหลายพื้นที่ที่ถือเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน ควรให้มีการจัดสรรวัคซีนและให้ได้รับอย่างเพียงพอและรวดเร็วเพื่อการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงควบคู่กับบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบชุดป้องกันเชื้อไวรัส(PPE) จำนวน 150 ชุด  และหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดปัตตานี เป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ต่อไป