“ชาวสงขลา”มอบเงิน 1 แสนบาทหนุน“รพ.สนาม”รักษาผู้ป่วยโควิด

29 เม.ย. 2564 เวลา 13:06 น. 202

“สมาคมชาวสงขลา”มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลสนามสงขลานครินทร์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19

ดร.กานต์ บุญศิริ นายกสมาคมชาวสงขลา มอบหมายให้นายศุภกิจ ยอดแก้ว อุปนายกสมาคม และ ดร.ปัญญา พุทธสุภะ ประชาสัมพันธ์สมาคม พร้อมคณะทำงาน เป็นตัวแทนสมาคมฯ ส่งมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind COVID Collaboration Camp : SCCC) ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19

โดยมี รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และ ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี เป็นตัวแทนในการรับมอบ

                                  “ชาวสงขลา”มอบเงิน 1 แสนบาทหนุน“รพ.สนาม”รักษาผู้ป่วยโควิด

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมาคมชาวสงขลาและเครือข่ายได้รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิดในพื้นจังหวัดสงขลากว่า 2,000,000 บาท 

ครั้งนี้ก็เหมือนกัน สมาคมชาวสงขลามีความเป็นห่วงพี่น้องชาวสงขลา และอยากมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจ จึงได้รวบรวมเงินบริจาค จากผู้บริหารสมาคม และเครือข่ายสมาคมฯ เพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ

และต้องขอขอบคุณ คุณประพิศ จันทร์มา, คุณเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ คุณสถาพร ฤกษ์พิบูลย์, บริษัทเวคเตอร์ไทยเทคโนโลยีจำกัด, คุณโสภณ ธรรมปาโล,คุณอัครวุฒิ จารวรรณ, คุณสมบูรณ์ ประกอบการ,  คุณสหสัก กัญจนปกรณ์,  คุณธเนตร์ กรอบเพชร,  คุณสนธิ ดำรงศิลป์  และกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน