svasdssvasds

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ประกาศห้ามคน 18 จังหวัด พื้นที่สีแดง เข้าทำกิจกรรม

20 เม.ย. 2564 เวลา 15:40 น. 2.2k

คอหวยโปรดทราบ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ประกาศห้ามคน 18 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้าทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.จนถึง 4 พฤษภาคม นี้

พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ หรือ พระอาจารย์แว่น เจ้าอาวาสวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ออกประกาศวัดเจดีย์ ลงวันที่ 20 เม.ย.2564 เรื่อง งดการทำกิจกรรมภายในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ของกลุ่มคนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด โดยมีข้อความว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19)มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)และปฏิบัติการตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัด

 

ดังนั้น คณะกรรมการวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)จึงออกประกาศปิดการเข้าทำกิจกรรมภายในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)เฉพาะของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ได้แก่ กทม., เชียงใหม่, ชลบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม, ภูเก็ต, นครราชสีมา, นนทบุรี, สงขลา, ตาก, อุดรธานี, สุพรรณบุรี, สระแก้ว, ระยอง และ ขอนแก่น

 

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดงดการเดินทางมาทำกิจกรรมในวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน ถึงวันที่  4 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ลงชื่อพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

 

ประกาศจากเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)