สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

16 เม.ย. 2564 เวลา 10:06 น.7.7k

รายงานพิเศษ : สรุป มติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

วันที่ 16 เมษายน 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ยืนยันว่าไม่มีการเคอร์ฟิว และไม่มีการล็อกดาวน์ แต่มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เพื่อลดการเคลื่อนย้ายประชากร และลดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยขอความร่วมมือให้ช่วยกันเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น เริ่มมีผลตั้งแต่ 18 เมษายน เป็นต้นไป

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

โดยในปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ นายแพทย์ทวีศิลป์ ระบุว่า เนื่องจากมีการกระจายเชื้อครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงต้องดำเนินการและปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อย เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 59 จังหวัด

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง)ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น)

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง
 

มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง)

 • ร้านอาหารเครื่องดื่ม (non-alcohol) ได้ถึง 3 ทุ่ม take home ได้ถึง 5 ทุ่ม
 • ห้ามการจำหน่าย และบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า เปิดถึง 3 ทุ่ม
 • ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ ตี 4 – 5 ทุ่ม
 • สนามกีฬา ยิม ฟิตเนส เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม จัดแข่งกีฬาได้โดยจำกัดผู้ชมในสนาม


พื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

 • ร้านอาหารเครื่องดื่ม (non-alcohol) เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม
 • ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า เปิดถึง 3 ทุ่ม

 

นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังกล่าวถึง ร่างข้อกำหนดใหม่อื่นๆ ดังนี้ 

 • ห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท เว้นแต่การใช้เพื่อความช่วยเหลืออุปการะ หรือเป็นกรณีไป ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล
 • ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาสั่งปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ชั่วคราว
 • มาตรการรองรับผู้ติดเชื้อ ให้ ศปก.สธ. ร่วมกับ ศบค.มท. และ สปม. จัดหาสถานที่รองรับ ดูแลรักษา แยกกัก (โรงพยาบาลสนาม) และกักกัน (SQ / LQ/ ASQ) รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรอื่นๆ
 • ขอความร่วมมือเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน
 • ขอความร่วมมือ Work from Home สลับวันทำงาน หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม และลดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
 • ผู้ติดเชื้อทุกรายขอให้เข้ารับการตรวจ และแยกกักในสถานที่ตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพื่อจำกัดการระบาดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนรวม
 • ให้ ศปก.ศบค. พิจารณาประเมินสถานการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนระดับพื้นที่สถานการณ์ และมาตรการแนวปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม โดยจะทดลองใช้ 2 สัปดาห์เพื่อประเมินดูความเหมาะสม เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนต่อไป

เมื่อถามว่าไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวหมายความว่าหลังเวลา 23.00 น. ประชาชนสามารถเดินออกนอกเคหะสถาน หรือเดินทางออกต่างจังหวัดได้ใช่หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว  ประชาชนสามารถเดินทางทำกิจกรรมการค้า ขนส่ง ยังสามารถทำได้ แต่ตัวบุคคล  การเคลื่อนย้ายข้าจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม หากท่านรู้ว่าจะต้องเดินทางข้ามไป ก็ขอให้อย่าไป ขอให้อยู่นิ่งๆ คือสิ่งที่ขอความร่วมมือ เพื่อที่เราจะไม่ต้องบังคับใช้ข้อกำหนดที่แรงไปกว่านี้ ซึ่งเรียกว่าเคอร์ฟิว แต่ตอนนี้เราไม่ใช้

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.เป็นต้นไป ตนได้รับมอบหมายให้มาแถลงข่าว เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ.

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

สรุปมติศบค. มาตรการ "ยกระดับสกัดโควิด" แบ่งพื้นที่สีแดง-สีส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง