วันนี้ รพ.จุฬาลงกรณ์ ออกประกาศปิดให้บริการตรวจเชื้อโควิด19 เปิดให้ตรวจวันที่ 15 เม.ย.

13 เม.ย. 2564 เวลา 17:05 น.9.8k

วันนี้ รพ.จุฬาลงกรณ์ ออกประกาศปิดให้บริการตรวจเชื้อโควิด19 เหตุมีผู้ป่วยจำนวนมากต้องดูแลเปิดให้ตรวจวันที่ 15 เม.ย.64

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เรียน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอปิดให้บริการการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยนอก ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 ในวันพุธที่ 14 เมษายน
2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564

 

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง