กลุ่มบูทิค จับมือมทร. ล้านนา พาทัวร์ศูนย์วิจัยกัญชา-กัญชง จ.น่าน

16 มี.ค. 2564 | 08:40 น.

กลุ่มบูทิค จับมือมทร. ล้านนา ยื่นขอใบอนุญาตปลูกและวิจัยกัญชาทางการแพทย์จากอย. พร้อมพาทัวร์ศูนย์วิจัยกัญชา-กัญชง จ.น่าน

นาย จักรกฤช ศิริกันตราภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (บีสโปค) เปิดเผยว่า หลังกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้ภาคเอกชนใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงในอาหารและเครื่องสำอางได้ตามเงื่อนไขที่ อย. กำหนดได้

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บูทิค) โดย บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในกลุ่มบูทิค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ได้ร่วมทำงานเพื่อเร่งความสามารถในการวิจัย พัฒนา และเพาะปลูก

โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบดั้งเดิมของไทย ที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง เมื่อเร็ว ๆ นี้ความร่วมมือดังกล่าวได้บรรลุความสำเร็จอีกขั้น หลัง RMUTL ได้ยื่นคำขออนุญาตการปลูกและวิจัยกัญชาทางการแพทย์จาก อย. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มบูทิค จับมือมทร. ล้านนา พาทัวร์ศูนย์วิจัยกัญชา-กัญชง จ.น่าน

บีสโปค ภายใต้การบริหารของบูทิค ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการและพื้นที่เพาะปลูกกัญชาในร่มที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร เพื่อการเพาะปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานการแพทย์ โดยห้องปฏิบัติการในร่มจะช่วยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกัญชาและกัญชงที่มีคุณภาพสูงสุด

“ธุรกิจกัญชาและกัญชงเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตไม่กี่รายในตลาดที่มีกระบวนการการใช้ห้องปฏิบัติการในร่ม บีสโปค มุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับพรีเมี่ยม”

โดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ เรามีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง ที่ผลิตโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราในจังหวัดน่านสู่ตลาดไทยในเร็วๆ นี้

ด้านนาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บูทิค ในนามของ บีสโปค มีแผนสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพมากมาย ที่จะมาช่วยเสริมต่อโครงการด้านการโรงแรมและการบริการ รวมทั้งโครงการเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ  ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัย

กลุ่มบูทิค จับมือมทร. ล้านนา พาทัวร์ศูนย์วิจัยกัญชา-กัญชง จ.น่าน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตกัญชาและกัญชงเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์ด้านการท่องเที่ยวคลื่นลูกใหม่ โดยบริษัทมีแผนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านสุขภาพของบีสโปคภายในปีนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคทางด้านกัญชาและกัญชง พร้อมเตรียมการเปิดตัวร้านค้าปลีกหลายแห่งในไทยเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของเราในลำดับต่อไป

ขณะที่ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงมีความสำคัญอย่างมากต่อมหาวิทยาลัยในการขยายขอบเขตสาขาวิชาแก่บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เรามุ่งให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของกัญชาและกัญชง

รวมถึงการนำผลิตผลเหล่านี้ไปใช้ทั้งในทางการแพทย์และทางพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปลดล็อคกัญชาและกัญชงถูกกฎหมายจากทางรัฐบาล ทั้งยังเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบีสโปค และเชื่อมั่นว่าห้องปฏิบัติการและพื้นที่เพาะปลูกกัญชาในร่มที่ทันสมัยจะช่วยให้น่านเป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกกัญชาและกัญชงคุณภาพสูงในอนาคต

กลุ่มบูทิค จับมือมทร. ล้านนา พาทัวร์ศูนย์วิจัยกัญชา-กัญชง จ.น่าน

ล่าสุดในวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา บีสโปคและ RMUTL ให้การร่วมต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติ นำโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต ปิตุเตชะ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ยังศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงในจังหวัดน่าน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตารางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของ รมช. และคณะ การเปิดตัวศูนย์วิจัยดังกล่าวต่อยอดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บีสโปค และ RMUTL ในเดือนตุลาคม 2563 สำหรับการวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงในจังหวัดน่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :