‘บิ๊กตู่’แจกข้อสั่งการ แผน 6 ด้านบูม‘ท่องเที่ยว’อันดามัน

03 ธ.ค. 2563 | 04:42 น.

เปิดข้อสั่งการ"บิ๊กตู่"ตอบรับข้อเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวตามข้อเสนอภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในโอกาสประชุมตครม.สัญจรภูเก็ต แจงชัดมอบหมายหน่วยงานรับปฎิบัติ

เปิดข้อสั่งการ"นายกฯ"ตอบรับข้อเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวตามข้อเสนอภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในโอกาสประชุมตครม.สัญจรภูเก็ต แจงชัดมอบหมายหน่วยงานรับปฎิบัติ

   ‘บิ๊กตู่’แจกข้อสั่งการ แผน 6 ด้านบูม‘ท่องเที่ยว’อันดามัน  

ครม. “ประยุทธ์” จัดประชุมสัญจรที่ภูเก็ตเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โอกาสนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น ถึงข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องจากผลกระทบการระบาดเชื้อโควิด-19 ก่อนในช่วงเช้า โดยสั่งการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแต่ละเรื่องไปพิจารณาดำเนินการ มีดังนี้

 

1. ด้านการเยียวยาฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19
    1.1 มาตรการกระตุ้นศรษฐกิจเสนอขอรัฐส่งเสริมงานประชุมสัมมนา และแสดงสินค้า (MICE) ในพื้นที่ นายกฯ มีข้อสั่งการคือ ให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) พาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยวฯ กระทรวงวัฒนธรรม มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาส่งเสริม MICE ให้ครอบคลุมพื้นที่และไปในทิศทางเดียวกัน หากเร่งด่วนให้หน่วยงานทำคำขอใช้งบเงินกู้ฟื้นฟูฯ 4 แสนล้าน
    1.2 มาตรการเยียวยาด้านการเงินและด้านภาษี ข้อเสนอ (1) พักชำระเงินต้น จ่ายดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 3 ปี และ (2) ผ่อนเกณฑ์ให้เข้าถึง Soft Loan ของธปท. สั่งการให้คลังไปพิจารณา แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 (ศบศ.) พิจารณา ส่วน(3) ขอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องของกลุ่มอันดามันนั้น ให้คลังไปศึกษารูปแบบที่เหมาะสม คล่องตัว ไม่เป็นภาระและมีความยั่งยืน
    1.3 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯถึงธ.ค.2564 นายกฯสั่งการให้กระทรวงทรัพยฯไปพิจารณา หากจำเป็นต้องยกเว้นให้ประสานสำนักงบฯชดเชยรายได้อุทยานฯ ส่วนข้อเสนอให้แบ่งค่าเข้าอุทยาน 15% เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้น ให้กระทรวงทรัพยฯศึกษาการจัดเก็บรายได้อุทยานทั้งระบบ รวมถึงกลไกกองทุนฯที่มีประสิทธิภาพด้วย
    1.4 ขอนโยบายหนุนอุตสาหกรรมมารีนา โดย (1) เรือยอชท์ต่างชาติให้ประกอบธุรกิจให้เช่าในน่านน้ำไทยได้ และ (2) ขอขยายเวลาเรือยอชท์ต่างชาติอยู่ไทย จาก 6 เดือนเป็น 3 ปี สั่งการให้คลัง-คมนาคม และที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อเสนอครม. พิจารณาต่อไป
    1.5 โครงการ Food & Sport Festival 6 จังหวัดอันดามัน ข้อสั่งการคือ ให้พาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยวฯ มหาดไทย จัดทำรายละเอียดในภาพรวมกิจกรรมแต่ละพื้นที่ แล้วขอใช้งบเงินกู้ฯ 4 แสนล้านตามขั้นตอน
    1.6 ถ่ายทอดภูมิปัญญาการหุงข้าวด้วยกระทะใบบัวและทำอาหารจานด่วนรับสถานการณ์ภัยพิบัติ สั่งการให้มหาดไทย-กระทรวงศึกษาฯไปทำรายละเอียด และขอใช้งบเงินกู้ฯ4แสนล้าน
    1.7 โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ใน 3 กิจกรรม คือ จ้างงานของหน่วยงานรัฐ ระดมทำความสะอาด และเพาะพันธุ์กล้าไม้ สั่งการให้กระทรวงแรงงาน อว.ศึกษาธิการ เกษตร มหาดไทย ทำรายละเอียด และขอใช้งบเงินกู้ฯ 4 แสนล้าน

‘บิ๊กตู่’แจกข้อสั่งการ แผน 6 ด้านบูม‘ท่องเที่ยว’อันดามัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สุวัจน์”ระดมกูรูฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามัน

เปิดหมดใจที่มาข้อเสนอ"ยาแรง"ฟื้นอันดามัน

“นิพนธ์”ดันพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน นำเทคโนโลยีแก้ยากจน

กลุ่มอันดามันชงครม.สัญจรยกฐานะภูเก็ต ‘ท้องถิ่นพิเศษ- เขตศก.ท่องเที่ยว’

‘บิ๊กตู่’แจกข้อสั่งการ แผน 6 ด้านบูม‘ท่องเที่ยว’อันดามัน

2.ด้านการท่องเที่ยว
    2.1 โครงการนำสายเคเบิลลงใต้ดินเทศบาลเมืองกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตั้งแต่แยกด่านศุลกากรถึงแยกถนนหลวงพ่อ 590 เมตร ให้มหาดไทยไปพิจารณา หากจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมดำเนินการ ให้ประสานสำนักงบฯปรับแผนประจำปี 2564 หรือ บรรจุในแผนฯงบรายจ่ายปี 2565
    2.2 เมืองอัจฉริยะอันดามันเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ท่องเที่ยวยั่งยืน 5 กิจกรรม อาทิ ศูนย์สั่งการอัจฉริยะอันดามัน บิ๊กดาต้าเพื่อการบริหารร่วมภูเก็ต พังงา กระบี่ การจัดการความปลอดภัยสาธารณะและทางทะเล ข้อมูลสาธารณสุขประชาชน อินเตอร์เนตสาธารณะความเร็วสูง สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ร่วมกับคมนาคม สาธารณสุข มหาดไทย และที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา หากจำเป็นเร่งด่วนให้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงบฯ
    2.3 ยกระดับการท่องเที่ยว กีฬา สาธารสุขของสตูล โดยข้อเสนอหอประชุมนานาชาติ 3,000 ที่นั่ง ยิมเนเซียม1,000 ที่นั่ง ให้มหาดไทยพิจารณาความพร้อมและคุ้มค่า และบรรจุแผนงบฯปี 2565 ส่วนอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เกาะหลีเป๊ะ หากพร้อมและจำเป็นเร่งด่วนให้สาธารณสุขประสานสำนักงบฯปรับแผนฯงบปี 2564 หรือบรรจุงบฯปี 2565
    2.4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 4 แห่งในกระบี่ คือ อุทยานฯ เขาพนมเบญจา หมู่เกาะลันตา ธารโบกขรณี และนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี สั่งการให้กระทรวงทรัพยฯ พิจารณา หากจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมให้ประสานสำนักงบฯ ปรับแผนฯงบปี 2564 หรือบรรจุแผนงบปี 2565

 

3.ด้านการเกษตร
    3.1 ยกระดับยางไทยสู่สากล ประกาศนโยบาย Thailand Green Rubber ออกระเบียบหน่วยราชการสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ยางพาราแปรรูป จัดงบฯให้การยางฯทำสวนยางภาคใต้ 9 ล้านไร่ สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับพาณิชย์ อุตสาหกรม กระทรวงทรัพยฯ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา หากจำเป็นเร่งด่วนให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบจากสำนักงบฯ
    3.2 สนับสนุนประมงนอกน่านน้ำ อาทิ ขอยกเว้นจดทะเบียนเรือประมง ไม่จำกัดให้กัปตัน-ช่างเครื่องต้องเป็นคนไทย ลดหรือเลิกภาษีนำเข้าเรือประมงต่างชาติมาจดทะเบียนเรือไทย งดเว้นภาษีนำเข้าสัตว์น้ำแช่แข็งเพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลาของเรือเบ็ดราวปลาทูน่า ให้เรือเบ็ดราวปลาทูน่าเข้าโครงการน้ำมันช่วยชาวประมง สนับสนุนเงินกู้ยืมให้เรือเบ็ดราว และให้เรือเบ็ดราวไทยยังจับปลาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ได้ สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ประสานคมนาคม คลัง และที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติตามขั้นตอน
    3.3 ส่งเสริมเลี้ยงแพะในสวนยาง-ปาล์มน้ำมัน สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ และที่เกี่ยวข้อง ทำรายละเอียดการส่งเสริม ยกระดับสู่เกษตรแปลงใหญ่ และขอใช้งบเงินกู้ฟื้นฟูฯ 4 แสนล้าน
    3.4 พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรในอำเภอเมืองกระบี่ พื้นที่ 232 ไร่ ประกอบด้วย สร้างแหล่งน้ำมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบท่อส่งน้ำ 48 กิโลเมตร ท่อกระจายและถังกักเก็บในพื้นที่ เห็นชอบในหลักการและให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มหาดไทย กระทรวงทรัพยฯ ไปพิจารณากำหนดหน่วยรับโครงการให้แล้วเสร็จแล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณา ส่วนระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ให้กระทรวงเกษตรฯประสานกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยฯ พิจารณาให้คุ้มค่าและยั่งยืน ไม่เป็นภาระของรัฐในอนาคต

‘บิ๊กตู่’แจกข้อสั่งการ แผน 6 ด้านบูม‘ท่องเที่ยว’อันดามัน

‘บิ๊กตู่’แจกข้อสั่งการ แผน 6 ด้านบูม‘ท่องเที่ยว’อันดามัน

4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    4.1 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ตสู่ระดับโลก ประกอบด้วย (1) ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (2) ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (3) ศูนย์ใจรักษ์ และ (4) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจรเวชศาสตร์ชะลอวัย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ 4.3 การแพทย์ฉุกเฉินกระบี่ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลกระบี่ และยกระดับโรงพยาบาลเกาะลันตา นายกฯสั่งการให้สาธารณสุขรับไปพิจารณา หากมีความพร้อมและรูปแบบบริหารที่เหมาะสมให้ขอประสานสำนักงบฯ บรรจุในแผนงบฯปี 2565
    4.2 โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ประกอบด้วย (1) International Hospital (2) International Health and Science College และ (3) International Wellness Center โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต สั่งการให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับสาธารณสุข พิจารณา หากมีความพร้อมให้ประสานสำนักงบฯบรรจุแผนงบปี 2565

 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.1 ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยดำเนินการ โดยขอปรับปรุงอาคารอนุบาล และจัดแสดง ปรับอาคารเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเป็นโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก ปรับปรุงห้องปฎิบัติการ ห้องโรคสัตว์น้ำ ปรับปรุงถนนและทางเท้า สั่งการให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับกระทรวงทรัพยฯ พิจารณา หากพร้อมให้ประสานสำนักงบปรับแผนงบฯปี 2564 หรือบรรจุในแผนงบปี 2565

 

ด้านที่ 6 โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน 
    รายละเอียดตามตาราง 

‘บิ๊กตู่’แจกข้อสั่งการ แผน 6 ด้านบูม‘ท่องเที่ยว’อันดามัน

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 17 ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,632  วันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ.2563