กรมขนส่งฯ แนะวิธีตรวจสอบซื้อ-ขายรถมือสอง

24 ต.ค. 2563 เวลา 3:26 น.655

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ-ขายรถมือสอง ย้ำอย่าซื้อ-ขายรถด้วยวิธีการโอนลอย ป้องกันการตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิสวมทะเบียน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า การซื้อ-ขายรถยนต์มือสองในปัจจุบันพบว่ามักใช้วิธีการโอนลอย พบในหลายลักษณะ อาทิ เจ้าของรถได้ขายรถของตนแล้ว และลงนามในเอกสารการโอนรถ ใบมอบอำนาจให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ได้มีการดำเนินการทางทะเบียนที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเอง หรือในเอกสารการโอนรถมีเพียงชื่อผู้ขาย (ชื่อเจ้าของรถ) และยังไม่มีการกรอกชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอน ซึ่งลักษณะดังกล่าวมักพบปัญหาในภายหลังทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี รถเกิดอุบัติเหตุ รถถูกนำไปก่ออาชญากรรม เมื่อตรวจสอบกับระบบทะเบียนจะยังคงปรากฏชื่อเจ้าของรถรายเดิม สร้างปัญหายุ่งยากให้เจ้าของรถรายเดิม ในทางกลับกันการไม่ดำเนินการโอนทางทะเบียน ผู้ซื้อก็ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของรถได้โดยสมบูรณ์ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือไม่ หรือหากเอกสารที่ผู้ซื้อได้ให้หมดอายุจะไม่สามารถดำเนินการโอนทางทะเบียนได้

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายรถมือสอง ควรดำเนินการโอนทางทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรถและเอกสารทางทะเบียนได้โดยสมบูรณ์และมั่นใจว่าได้มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถในระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว โดยก่อนตกลงซื้อ-ขายรถมือสองแนะนำให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถให้ครบถ้วนเพื่อการซื้อขายที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสมุดคู่มือรถฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถ ต้องถูกต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อ-ขายทุกรายการ และควรตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน และดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มั่นใจได้ว่ารถที่ซื้อนั้นเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กรมขนส่งฯ แนะวิธีตรวจสอบซื้อ-ขายรถมือสอง

อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบการดำเนินการทางทะเบียนรถทุกขั้นตอน ตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน หากเอกสารหลักฐานหรือตัวรถไม่ถูกต้องจะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิของตนเองด้วยการตรวจสอบรถก่อนการซื้อขายทุกครั้ง อย่าหลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาสูงแต่นำมาขายในราคาต่ำ รวมทั้งการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน และหากพบเห็นรถต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้อย่างทันท่วงที

แท็กที่เกี่ยวข้อง