เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีกว่า 2,600 อัตรา

21 ต.ค. 2563 เวลา 19:05 น.1.4k

"กระทรวงแรงงาน" เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลี รวม 2,691 อัตรา เช็กได้ที่นี่

คนว่างงานเฮ! ในวันที่ 28-31 ตุลาคมนี้ กรมการจัดหางาน เตรียมเปิดรับสมัครแรงงานไทยเพื่อไปทำงานที่เกาหลี ประกอบด้วย งานเกษตร ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง รวม 2,691 คน โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนและจองคิวในการสมัครเพื่อเลือกวันที่จะสมัครก่อนที่ toea.doe.go.th (ไม่ต้องใส่ www.) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร อย่างไรก็ดี ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS – TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีได้กำหนดไว้  

 

ประเภทของงานที่เปิดรับสมัคร 

 

1.งานเกษตรและปศุสัตว์ รับสมัคร ทั้งชายและหญิง

 

2.งานก่อสร้าง รับสมัคร เฉพาะเพศชาย

 

คุณสมบัติของ "ผู้สมัครงาน"

 

-อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์

 

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

-สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือ เป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค

 

-มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญา หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก

 

-เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

 

-ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือ เคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงแรงงานเตือนภัย "นายหน้าเถื่อน" 

ย้ำ! เดือนสุดท้าย ต่างด้าว 3 สัญชาติต้องยื่นขออนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค.

แรงงาน สั่งติดตามปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง 

"มหาดไทย" สั่งทุกจังหวัด สแกนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

 

-เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

 

-ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐาน-เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน 

 

-สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

 

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิด ให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

 

-รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

 สถานที่ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่

 

1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

2.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

3.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี

 

4.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น.

 

5.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28–30 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง