svasdssvasds

SEAC เสริมทักษะคนไทย จัดหนักคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

14 พ.ค. 2563 เวลา 12:03 น. 7

เทรนด์ที่กำลังมาแรงในช่วงระหว่างและหลังโควิด -19 คือ การเรียนออนไลน์ และการสรรหาความรู้เพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ เพราะหลายๆ อย่างจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นสถาบันให้ความรู้การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ซึ่งได้จัดคอร์สเรียนออนไลน์อยู่แล้ว เห็นความจำเป็นของกลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างที่ขาดรายได้ หรือแม้แต่คนทำงานที่ถูกลดเงินเดือน แต่ต้องการ Reskill และ Upskill ตัวเอง จึงได้จัดคอร์ส YourNextU ให้ผู้สนใจกว่า 10,000 คนได้เรียนฟรี แบบไม่อั้นในระยะเวลา 1 เดือน จำนวนกว่า 300 หลักสูตร

  “อริญญา เถลิงศรี” กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า จากการประเมินของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระบุว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ อาจมีแรงงานตกงานถึง 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด และจากสถิติของ World Economic Forum พบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ อาจทำให้ประชากรครึ่งหนึ่งของโลก ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะตกงาน

 

SEAC เสริมทักษะคนไทย จัดหนักคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

 

SEAC เสริมทักษะคนไทย จัดหนักคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

SEAC มองว่า COVID-19 จะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือ ความปกติใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง นั่นหมายความว่า “อะไรก็ตามที่เราเคยรู้เคยปฏิบัติกันมา อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆ รวมไปถึง การหาความรู้ในหลายๆ ด้านจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากขึ้น”

“ธวัช เบญจาทิกุล” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กพร. ร่วมกับ SEAC จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

SEAC เสริมทักษะคนไทย จัดหนักคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

 

SEAC ยังได้จัดทำแคมเปญเพื่อสังคม ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ ได้ใช้ช่วงเวลาหยุดอยู่บ้านท่ามกลาง COVID-19 นี้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชันฝึกภาษา “ELSA Speak” ฟรีเป็นระยะเวลา 3 เดือนอีกด้วย (https://elsaspeak.com/covid19-th)

 

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 หน้า 23 ฉบับที่ 3,574 วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563