จุฬาราชมนตรีออกมาตรการหลักปฏิบัติถือศีลอดป้องโควิดเน้นปลอดภัย

23 เม.ย. 2563 เวลา 7:33 น. 529

วธ.ขอบคุณจุฬาราชมนตรีออกมาตรการตามหลักศาสนาอิสลามช่วงเดือนรอมฎอนป้องกันโควิด-19  เน้นปฏิบัติปลอดภัย-ถูกต้องตามประกาศสาธารณสุข

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยว่า ตนได้นำคณะผู้บริหาร วธ. เข้าเยี่ยมคารวะนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อขอบคุณจุฬาราชมนตรีในนามรัฐบาล  ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการออกมาตรการที่เป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลาม  ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดและทำกิจกรรมต่างๆ  โดยจะมีการรวมตัวของประชาชนชาวมุสลิมจำนวนมากในมัสยิด เคหสถาน หรือสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จุฬาราชมนตรีออกมาตรการหลักปฏิบัติถือศีลอดป้องโควิดเน้นปลอดภัย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศจุฬาราชมนตรี  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนชาวมุสลิม อาทิ  งดการจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่มัสยิด เคหสถาน หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ สามารถจัดทำอาหารที่บ้านแล้วแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านและญาติแทนการจัดเลี้ยง  งดถ่มน้ำลายในสถานที่สาธารณะโดยเด็ดขาด  การถือศีลอดเดือนรอมฎอนให้ถือปฏิบัติตามที่ศาสนากำหนด เป็นต้น

จุฬาราชมนตรีออกมาตรการหลักปฏิบัติถือศีลอดป้องโควิดเน้นปลอดภัย

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมสำนักจุฬาราชมนตรีได้รายงานว่า คณะกรรมการอิสลามประจำ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อนำข้อเสนอขอผ่อนปรนข้อปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในบางเรื่อง  ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในปัจจุบันของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ปลอดภัย  รวมทั้งต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข   โดยเฉพาะปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ  ทำให้ไม่มีการตรวจคัดกรองเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค 

จุฬาราชมนตรีออกมาตรการหลักปฏิบัติถือศีลอดป้องโควิดเน้นปลอดภัย

ทั้งนี้ เบื้องต้นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้รับข้อร้องเรียนในแต่ละพื้นที่  เพื่อนำเสนอต่อสำนักจุฬาราชมนตรีพิจารณาความเป็นไปได้ในการผ่อนปรนตามมาตรการดังกล่าว  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บรรเทาลงในอนาคต   โดยจะต้องมีการจัดระเบียบการประกอบศาสนกิจให้มีความปลอดภัย  ควบคู่ไปกับประกาศของรัฐบาลและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

จุฬาราชมนตรีออกมาตรการหลักปฏิบัติถือศีลอดป้องโควิดเน้นปลอดภัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง