svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พช.ฝ่าวิกฤติโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7ลบ.

01 เมษายน 2563

พช.ฝ่าวิกฤติโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7ลบ.ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 65พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  เผยว่า  พล.อ. อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี  พร้อมด้วยนายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงทุกกรม  รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมที่กระทรวงมหาดไทย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 อย่างเคร่งครัด  มีการตรวจวัดไข้ของผู้ร่วมงานทุกคน และการเว้นระยะห่างของผู้ร่วมงานด้วย

 

พช.ฝ่าวิกฤติโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7ลบ.

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานคือ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย แต่ปรากฏว่ายังมีเด็กที่ขาดแคลน ครอบครัวยากจนอีกเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถเข้ารับการเลี้ยงดูได้อย่างทั่วถึง เพราะครอบครัวฐานะยากจน กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกจังหวัด   ร่วมกันทอดผ้าป่าช่วยเด็กยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2563  ครบ 65 พรรษา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ซึ่งเป็นที่น่ายินดีและอนุโมทนาบุญที่แม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 7,463,673 บาท 

 

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท   ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

 

พช.ฝ่าวิกฤติโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7ลบ.

สำหรับ กิจกรรมของกองทุนฯ ที่ผ่านมาได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีในชนบท  ที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี โดยมีจำนวนเงินที่มอบทุนอุปการะให้เด็กไปแล้วกว่า 100,000 คน เป็นเงินมากกว่า 120 ล้านบาท 

 

พช.ฝ่าวิกฤติโควิดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯกว่า 7ลบ.

 

"จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หรือรับอุปการะเด็ก โดยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  และในส่วนภูมิภาค ติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั่วประเทศนอกจากนั้น สามารถส่งเป็น ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9  ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ หรือเว็บไซต์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท www.cdf.cdd.go.th” ได้ตลอดทั้งปี  เพื่อร่วมกันแบ่งปันสร้างลูกหลานไทยที่ด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่ดีร่วมกัน นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย