svasdssvasds

กรมศิลป์เตรียมมาตรการรับไวรัสโคโรนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วปท.

30 ม.ค. 2563 เวลา 10:33 น.

กรมศิลปากรเตรียมพร้อมมาตรการรองรับไวรัสโคโรนา ในแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ

 

ตามที่รัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อจำนวนมากและนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนานั้น

กรมศิลป์เตรียมมาตรการรับไวรัสโคโรนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วปท.

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เผยว่า กรมศิลปากร  ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  รวมถึงผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินมาตรการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาอย่างเร่งด่วน

กรมศิลป์เตรียมมาตรการรับไวรัสโคโรนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วปท.

โดยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาให้แก่ผู้เข้าชมและผู้รับบริการ  ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณประตูทางเข้า -ออก บริเวณห้องน้ำ และตามจุดต่าง ๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตูราวบันไดและเคาน์เตอร์ให้บริการ  รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว  รวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อได้
   กรมศิลป์เตรียมมาตรการรับไวรัสโคโรนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วปท.      

ทั้งได้ให้หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานมาตรการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจะได้สรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป
กรมศิลป์เตรียมมาตรการรับไวรัสโคโรนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วปท.

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด