svasdssvasds

ปทุมคงคา หยุดเรียนกรณีพิเศษ หลังครู-นร.เป็นหวัดหลายราย

24 ม.ค. 2563 เวลา 7:57 น. 1.2k

 

นางสาวเพิ่มสุข บินสะอาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ได้ลงนามในประกาศ เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนปทุมคงคาตรวจพบครูและนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A จำนวนมากและมีแนวโน้มอัตราการเจ็บป่วยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามคำแนะนำของสาธารณสุขได้เสนอแนะให้โรงเรียนควรปิดเรียนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A โรงเรียนปทุมคงคาจึงขอประกาศให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ. ศ. เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาดห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนหากนักเรียนคนใดมีอาการเจ็บป่วยขอให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านได้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและขอให้ท่านดูแลกวดขันนักเรียนในความดูแลได้ทบทวนบทเรียนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ. ศ. 2563

ปทุมคงคา หยุดเรียนกรณีพิเศษ หลังครู-นร.เป็นหวัดหลายราย

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด