svasdssvasds

แผ่นดินไหวที่ลาว เขย่าถึงกทม.

21 พ.ย. 2562 เวลา 0:09 น. 5.4k

 

เมื่อเวลา 4 นาฬิกา ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 มีอาฟเตอร์ช็อกระดับ 3.5-5.2 อีก 11 ครั้ง จนถึงเวลา 7 นาฬิกา บริเวณประเทศลาว ทำให้รู้สึกสั่นไหวในหลายจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานของประเทศไทย 

และมีรายงานว่าตึกสูงในกทม. รู้สึกสั่นไหวรุนแรง ประมาน 5-8 วินาที

ส่วนรายงานความเสียหายจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

แผ่นดินไหวที่ลาว เขย่าถึงกทม.