svasdssvasds

ฮอนด้าส่งต่อเครื่องมือแพทย์สู่ชุมชน 

24 พ.ย. 2562 เวลา 7:10 น.

ฮอนด้าประกาศวิสัยทัศน์ 2030 ในการขึ้นเป็นผู้นำทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการขับขี่ รวมไปถึง การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม พร้อมกับสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป และส่วนหนึ่งในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคมที่ฮอนด้าดำเนินการ คือ การส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งจัดซื้อด้วยรายได้จากงานวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair” ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ฮอนด้าส่งต่อเครื่องมือแพทย์สู่ชุมชน 

ฮอนด้าส่งต่อเครื่องมือแพทย์สู่ชุมชน 

“พิทักษ์ พฤทธิสาริกร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโรงงานและฐานการผลิตแห่งแรกของฮอนด้า ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ฮอนด้ามอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ฮอนด้าส่งต่อเครื่องมือแพทย์สู่ชุมชน 

ฮอนด้าส่งต่อเครื่องมือแพทย์สู่ชุมชน 

ทางโรงพยาบาล ได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย รถเข็นนั่งสเตนเลสสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 20 คัน และเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤตินอกห้องไอซียูจำนวน 15 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการหนักและอาการซับซ้อน ที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

 

หน้า 24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,524 วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฮอนด้าส่งต่อเครื่องมือแพทย์สู่ชุมชน