svasdssvasds

นายกฯจีน สปีดแผนพัฒนาศก.-สังคม

16 พ.ย. 2562 เวลา 9:18 น.

“ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล”  เผยนายกฯ จีน ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ  เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเต็มรูปแบบ  ยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ประชาชน ผู้สูงวัย เด็ก พร้อมจัดทำแผนสร้างประเทศด้วยกีฬา

 

พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  ได้นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีจีนเน้นย้ำการยืนหยัดพัฒนาอย่างมั่นคงเป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง โดยต้องใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ 2 เรื่อง คือ

 

1. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและนักธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา  โดยเน้นย้ำว่า การยืนหยัดพัฒนาอย่างมั่นคงเป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง ต้องใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ รัฐบาลจีนจะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีหลักประกัน ผลักดันการพัฒนากิจการดูแลผู้สูงอายุและสถานรับเลี้ยงเด็ก ปรับปรุงเขตชุมชนเก่าให้ทันสมัย ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตรให้มั่นคง

นายกฯจีน สปีดแผนพัฒนาศก.-สังคม

 

2. เมื่อช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาสำนักงานประจำคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ “ร่างการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาสุขภาพการกีฬา” และเตรียมผลักดันเรื่องสุขภาพและกีฬาเข้าในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยชี้ว่า ถึงปี พ.ศ. 2593  จีนจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่มีความเข้มแข็งในด้านการกีฬาที่ทันสมัย ประชาชนจะมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังด้านการกีฬาและอยู่ชั้นแนวหน้าของโลก กีฬาจะกลายเป็นหนึ่งในกิจการฟื้นฟูชนชาติจีนที่ยิ่งใหญ่

 

ขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และเป็น 1 ในประเทศที่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด จนถึงปลายปี  2561  จีนมีประชากรที่อายุ  60  ปีและ 60 ปีขึ้นไปราว 249 ล้านคน คิดเป็น  17.9%  ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งในปฏิบัติการของรัฐบาลจีนเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี ( พ.ศ.  2562 – 2573) ที่ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่า สถานพยาบาลควรเปิดช่องทางสีเขียวอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนพบแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ภาครัฐควรจัดงานรณรงค์การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ดำเนินแผนการป้องกันและดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ ให้การช่วยเหลือในชีวิตประจำวันและการสนับสนุนด้านจิตใจสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เป็นต้น

 

 

บทสรุป การที่จีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วตามยุคกระแสโลกาภิวัตน์ โดยนักศึกษาจีนที่เรียนจบจากต่างประเทศและกลับประเทศมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการสำรวจล่าสุดโดย zhaopin.com พบว่า "นักเรียนนอก" ได้แสดงบทบาทมากขึ้นในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน ท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศซึ่งนับวันยิ่งสลับซับซ้อน ซึ่งจากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการจีนระบุว่า ในช่วง 40 ปีหลังการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนมีนักศึกษาจบจากต่างประเทศ   5,194,900 คน ในจำนวนนี้กว่า 60% จบการศึกษาแล้วกลับมาทำงานในกรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ และเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 3 อันดับแรกที่ "นักเรียนนอก" นิยมมาอยู่อาศัยและทำงาน

 

ในขณะที่มีข้อมูลจากการวิจัยขององค์การอนามัยโลกพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพมากกว่า 60% คือ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยที่กีฬามีส่วนสำคัญต่อการมีชีวิตที่สุขภาพดี การออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้คนมีความสุขและเบิกบาน ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได้จัดงานส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศจีน ปี 2562-2573  เพื่อการยืนหยัดพัฒนาอย่างมั่นคงอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ