svasdssvasds

กมธ.กระจายอำนาจฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้ ต้น มี.ค.

13 พ.ย. 2562 เวลา 11:02 น.

กมธ.กระจายอำนาจฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้แล้วต้นมีนาคมปีหน้า

 

เมื่อเวลา 13.30 น.  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายซูการ์โน มะทา เป็นประธาน  เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษ

 

โดยนายนิพนธ์  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดียิ่งที่คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของท้องถิ่น ซึ่งสามารถยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการหารือในประเด็นต่างๆกับคณะกรรมาธิการฯ อาทิ ความคืบหน้าการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการกำหนด  เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขในการกำหนดเวลาการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขที่จะต้องออกระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการเลือกตั้งแต่ละระดับของ อปท. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563  รวมถึงเรื่องที่มท.สั่งการให้ผวจ.เร่งดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีตำแหน่งใน อปท.ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพ.ย.62  

 

การใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   การตั้งงบประมาณให้ อปท.ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องต่าง ๆ ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯที่ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อให้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆอย่างสูงสุดต่อไป


////////

กมธ.กระจายอำนาจฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้ ต้น มี.ค.

 

กมธ.กระจายอำนาจฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้ ต้น มี.ค.

 

กมธ.กระจายอำนาจฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้ ต้น มี.ค.

 

กมธ.กระจายอำนาจฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้ ต้น มี.ค.

 

กมธ.กระจายอำนาจฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้ ต้น มี.ค.