svasdssvasds

สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง

05 พ.ย. 2562 เวลา 5:45 น. 699

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยื่นจดหมายเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทย(World Animal Protection) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับคณะทำงานเข้ายื่นจดหมายเรียกร้องต่อผู้แทนคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

พร้อมข้อเรียกร้องให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ในประเด็นต่างๆอาทิการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุงกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์การบังคับใช้พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562 เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่า ที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยมีนางผ่องศรีแซ่จึง, นายดํารงค์พิเดช, นายสิงหภณดีนาง, นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้องผู้แทนคณะกรรมาธิการการที่ดินฯและนายนิติพลผิวเหมาะโฆษกประจำกรรมาธิการฯรับมอบข้อเรียกร้อง

การยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรฯในการทำงานเพื่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องซึ่งทำการรณรงค์ไปทั่วโลกภายใต้แคมเปญ"สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง"

ที่ผ่านมา ในประเทศไทยมีการนำสัตว์ป่ามาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางเช่นช้างเสือและโลมาอันส่งผลกระทบให้สัตว์ป่าเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผิดจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติและต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานในกรงขังไปตลอดชีวิต  แต่ปัจจุบันมีกระแสต่อต้านและห้ามใช้สัตว์ป่าเพื่อการแสดงในกว่า50 ประเทศทั่วโลก 

ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเองกมีแนวโน้มที่จะเลือกการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการปรับปรุงกฏหมายเพื่อยุติการใช้สัตว์ป่าเพื่อการแสดงซึ่งเป็นเหตุผลให้มีการยื่นข้อเรียกร้องครั้งนี้

นายปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านนโยบายองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยกล่าวว่าเรามีความพยายามที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำสัตว์ป่ามาใช้ในธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะในแง่กฏหมายนั้นยังมีประเด็นให้ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อนำมาสู่การปกป้องสวัสดิภาพสัตว์และช่วยยุติการทรมานสัตว์ป่าอย่างถาวรอีกหลายข้อ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด