ที่ปรึกษาประธาน กสทช. ตรวจศูนย์ USO net ภาคใต้ เร่งสร้าง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน”

03 พ.ค. 2567 | 04:12 น.

"พชร" เดินสายตรวจศูนย์ USO net ภาคใต้ พร้อมมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประธานกสทช. สร้าง ‘ศูนย์ดิจิทัลชุมชน’ เต็มรูปแบบ ขยายศักยภาพบริการภาครัฐทั้งสุขภาพและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประธาน กสทช. นำทีม กสทช.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือ ศูนย์ USO net ในการให้บริการประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันตก อาทิ จังหวัดภูเก็ตและพังงา ตามนโยบาย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. ที่มุ่งผลักดันให้ศูนย์ USO net ช่วยยกระดับการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นายพชร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจศักยภาพศูนย์ USO net ครั้งนี้ พบว่าสามารถให้บริการประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กสทช.กำหนดไว้ โดยภายในศูนย์ทุกแห่งจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ ด้วยความเร็วเสถียรที่ระดับ 200/200 mbps และอุปกรณ์ทุกเครื่องสมบูรณ์แบบ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ร่วมกันดูแลอุปรณ์อย่างดี

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับบุคลากร ศูนย์ USO net โรงเรียนบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต และ โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพ จังหวัดพังงา พบว่า นักเรียนและครูของโรงเรียนทั้งสองแห่งตื่นตัวมาก มาใช้บริการศูนย์ USO net ทุกวัน เพราะโรงเรียนมีงบประมาณจำกัด ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียง 10 เครื่อง ไม่พอกับความต้องการของจำนวนนักเรียนที่มากถึง 20-30 คน

“ดังนั้น ศูนย์ USO net ถือเป็นโอกาสเดียวที่ช่วยให้เด็กนักเรียน ได้เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมีคุณภาพ สามารถเติมเต็มศักยภาพแห่งการเรียนรู้ และคุณครูต่างก็ต้องพึ่งพาศูนย์ USO net ในการส่งเกรดของนักเรียน เข้าสู่ระบบประมวลผลของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย”

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประธานกสทช. นำทีม กสทช.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือ ศูนย์ USO net

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประธาน กสทช.

นอกจากนั้น ทางผู้ปกครองโรงเรียนบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต หนึ่งในผู้ใช้บริการ ศูนย์ USO ระบุว่า ระบบ WIFI อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการฟรี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองหลายคนได้มาก ชาวชุมชนแห่งนี้ยังมีต้องการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเข้าถึงสิทธิต่างๆ จากภาครัฐ เช่น การจ้างงาน ประกันสังคม และข้อมูลด้านอื่นๆด้วย

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประธานกสทช. นำทีม กสทช.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ หรือ ศูนย์ USO net

“โจทย์ท้าทายของกสทช.ขณะนี้คือการยกระดับ สร้างประชาคมดิจิทัลให้เกิดขึ้น ผลักดันให้ศูนย์ USO net เป็นมากกว่าห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สอดคล้องกับแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช ที่ต้องการเห็นศูนย์ USO ทั่วประเทศ ครอบคลุมการเป็นศูนย์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ตและศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในอนาคต” นายพชร กล่าว

-------------