svasdssvasds

เปิดค่าเช่า! ที่ดิน "สนามบินสมุย" ที่ "บางกอกแอร์เวย์ส" ต้องจ่าย?

05 ก.พ. 2560 เวลา 11:10 น.
ทีมข่าวสปริงนิวส์ตรวจสอบพบว่า สัญญาเช่าที่ดิน 16 ไร่ บนเกาะสมุย ระหว่างกรมธนารักษ์ กับบางกอกแอร์เวย์ กำหนดค่าเช่าแบบขั้นบันไดปรับขึ้นทุก 5ปี โดยขณะนี้บริษัทจ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์ปีละ 8 แสน 9 หมื่นบาท

ที่ดิน 16 ไร่ บริเวณท้ายรันเวย์ที่บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือบีเอ ใช้พื้นที่เขตความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากปลายรันเวย์กว่า 100 เมตร คือหนึ่งในที่ดิน ที่คณะทำงานแก้ปัญหาที่ดินสนามบินสมุย มีมติให้กรมธนารักษ์ เพิกถอนที่ราชพัสดุพื้นที่เช่าทำสนามบินสมุยของบริษัทการบินกรุงเทพ หรือ สายการบินบางกอกแอร์ พร้อมยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพภายใน 30 วัน

ที่ดินแปลงนี้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 30 ปี ร่วมกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 โดยมีนายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นลงนามร่วมกับนายประดิษฐ์ ทีฆกุล ในฐานะตัวแทนบริษัทการบินกรุงเทพ

สัญญาฉบับนี้กำหนดค่าเช่าที่ดิน กว่า16 ไร่ออกเป็น 6 ระยะ แบบขั้นบันได ระยะแรกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2542 ถึง 31 สิงหาคม 2547 ค่าเช่าปีละ 589,000 บาท และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,184,713 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567- 31 สิงหาคม 2572

ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 4 ของสัญญา คือ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2562 บริษัทการบินกรุงเทพจ่ายค่าเช่าที่ดิน 16 ไร่ในอำเภอเกาะสมุยปีละ 895,813 บาท

ในสัญญายังกำหนดให้กรมธนารักษ์สามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนกำหนด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทการบินกรุงเทพ ซึ่งประเด็นนี้กำหนดไว้ในข้อ 12 ของสัญญา ที่ระบุว่า ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่าคือกรมธนารักษ์ จำเป็นต้องใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้เช่ายินยิอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้เช่าทั้งสิ้นฟ

เกาะสมุย
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด