ด่วน! ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต กลุ่มเบนซิน-ดีเซล 18 - 30 สต./ลิตร

08 พ.ย. 2559 เวลา 11:53 น.
เว็บไชด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 136) ที่ลงนามโดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซล อีก 18 ถึง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (9 พ.ย. 59) ดังนี้

 
เบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว ปรับขึ้น 20 สตางค์ จาก 6.30 บาทต่อลิตร เป็น 6.50 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์อี 10 ปรับขึ้น 18 สตางค์ต่อลิตร จาก 5.670 บาทต่อลิตร เป็น 5.850 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์อี20 ปรับขึ้น 18 สตางค์ต่อลิตร จาก 5.04 บาทต่อลิตร เป็น 5.20 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร จาก 0.945 บาทต่อลิตร เป็น 0.975 บาทต่อลิตร
ดีเซล และไบโอดีเซล ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร จาก 5.650 บาทต่อลิตร เป็น 5.850 บาทต่อลิตร