บิทคับ โชว์เคส เอเปค 2022 นำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชน-NFT

18 พ.ย. 2565 | 11:19 น.

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โชว์เคส เอเปค 2022 นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทย สอดคล้องแนวคิด "เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล”

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ เอเปค 2022 (APEC 2022) พร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance.

บิทคับ โชว์เคส เอเปค 2022 นำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชน-NFT

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการของการประชุม APEC 2022 ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการประชุมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ในวาระอันสำคัญของประเทศ

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป  โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะได้แสดงศักยภาพสู่ระดับโลกผ่านวาระสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ เอเปค 2022 (APEC 2022) โอกาสนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลก ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง เราต้องร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศต่อประเทศไทย ทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จะนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่สอดคล้องแนวคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบิทคับดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance. มาอย่างต่อเนื่อง โดย

บิทคับ โชว์เคส เอเปค 2022 นำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชน-NFT

“OPEN” บิทคับเปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมสร้างคอมมูนิตี้และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

 

 “CONNECT” บิทคับเป็นสะพานเชื่อมโอกาศทางเศรษฐกิจระหว่างโลกเดิมกับโลกดิจิทัลเพื่อให้ผู้คนก้าวข้าม ได้อย่างปลอดภัย

 

“BALANCE” บิทคับมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจแห่งอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป มุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้ร่วมออกบูธ ภายใต้ชื่อ Bitkub - Go Beyond เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหลัก โดยภายในบูธจะแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

 

โซนที่ 1 : Introduction to Bitkub Capital Group

 

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ กิจกรรมที่โดดเด่น รางวัลที่เคยได้รับ ตลอดจนฉายภาพอนาคตจากนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้พัฒนาโดยบริษัทในเครือของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยจะเป็นการนำเสนอผ่านรูปแบบ VDO Presentation

 

โซนที่ 2 : Bitkub NFT Solution

 

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token หรือ NFT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ภาคส่วนต่าง ๆ นิยมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่สำหรับทั้งธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ และงานส่วนบุคคล โดยจะเน้นไปที่ NFT Usecase หรือ ตัวอย่างการใช้งานจริงเป็นหลัก และแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับชมเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ NFT หมวดเพื่อความบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม, NFT หมวดหมู่กีฬาและ Esports, NFT หมวดเพื่อการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงชิ้นงานศิลปะที่เป็นชิ้นงานจริง ควบคู่ไปกับชิ้นงานที่ได้มีการนำมาแปลงเป็น NFT เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ ภายในโซน Bitkub NFT Solution บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้รับเกียรติจากพันธมิตรที่ได้มีการร่วมทำ NFT อาทิ ดารา นักแสดง นางงาม บุคคลผู้มีชื่อเสียง นักกีฬา เพื่อมาบอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยี NFT เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์การร่วมระหว่างผู้ติดตามกับศิลปินดารา กิจกรรม องค์กรและตราสินค้า

 

โซนที่ 3 : Bitkub Metaverse

 

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโลกเสมือนอย่าง “Bitkub Metaverse” ที่พัฒนาโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด และ The Monk Studios โดยจะทำงานอยู่บนบิทคับเชน (Bitkub Chain) เทคโนโลยีบล็อกเชนที่คอยทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในอนาคต มีแผนการที่จะพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานให้ผู้ใช้งานไปทั่วไปได้เข้าร่วมอย่างง่ายดายและไร้รอยต่อ ผ่านเครื่องเล่นแว่นตาจำลองโลกเสมือน (VR) ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมออนไลน์ คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์ และธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

 

โซนที่ 4 : Academic Lounge

 

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน ผ่านคอร์สเรียน 5 Game Changing ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันโมลเลอร์ (Møller Institute) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และคอร์สเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลจากบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี เนื่องจากกลุ่มบริษัทบิทคับมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนเข้าสู่โลกอนาคต และเราเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการยกระดับความรู้ ยกระดับทักษะแรงงาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน เราจึงมุ่งมั่นที่จะเปิดกว้างในการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงค์ความรู้และสื่อการเรียนการสอน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอยู่เสมอ

 

โซนที่ 5 : Bitkub NFT Creator Studio

 

เป็นโซนที่จัดทำ NFT ผ่านระบบครีเอเตอร์ สตูดิโอ (Creator Studio) ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่บนแพลตฟอร์ม "Bitkub NFT" โดยบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้จัดพื้นที่กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ามาสร้าง NFT ชิ้นพิเศษเป็นที่ระลึกสำหรับงานในครั้งนี้ได้ โดยมีการออกแบบกรอบลาย APEC เป็นพิเศษสำหรับโอกาสนี้เท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานที่เข้ามาถ่ายภาพในโซน NFT Creator Studio จะได้รับ NFT Photo Card ที่มีชิ้นเดียวในโลกและไม่ซ้ำกับใคร เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการประชุม APEC 2022 ซึ่งมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

 

ในโอกาสนี้ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และคณะผู้บริหาร บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ  Mr. Isao Iijima ที่ปรึกษาพิเศษประจำคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น, นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค, พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวและพันธมิตรด้านการสื่อสารที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธ Bitkub - Go Beyond และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ อาทิ Bitkub Metaverse, ถ่ายภาพ Bitkub NFT Creator Studio และถ่ายวิดีโอที่ระลึกผ่านกล้อง 360 องศา โดยมีการออกแบบกรอบลาย APEC และใส่ดนตรีเพลงค้างคาวกินกล้วยเพื่อส่งเสริมเอกลัษณ์ความเป็นไทยลงไปในของที่ระลึกจากบิทคับอีกด้วย