JKN เสนอชื่อ"แกรนท์ ธอนตัน" เป็นผู้ร่วมทำแผนฟื้นฟูกิจการ

20 มิ.ย. 2567 | 03:12 น.

JKN เสนอชื่อบริษัท “แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส” เป็นผู้ร่วมทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ผู้ทำแผนร่วม) ในการประชุมเจ้าหนี้-ศาลล้มละลายกลาง 24 มิ.ย.นี้

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เจเคเอ็นโกลบอล กรุ๊ป (JKN) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าบริษัท ฯ ในฐานะผู้บริหารชั่วคราว ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางและเสนอชื่อตนเองเข้าเป็นผู้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการในที่ประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 

 

บริษัทได้เสนอชื่อ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ร่วมทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ผู้ทำแผนร่วม) เพื่อนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเสนอต่อเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลาง 

โดยบริษัทจะรับผิดชอบในการดำเนินงานทางธุรกิจประจำวัน เน้นที่กลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวทางการสร้างรายได้ใหม่ ส่วนแกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ฯ จะรับผิดชอบในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว
 

JKN เสนอชื่อ\"แกรนท์ ธอนตัน\" เป็นผู้ร่วมทำแผนฟื้นฟูกิจการ