ศาลสั่ง STARK ใช้หนี้ "เอเซียพลัส" ผิดนัดหุ้นกู้ 3.92 พันล้าน พร้อมดอกเบี้ย

14 มิ.ย. 2567 | 02:29 น.

"ศาลแพ่ง" สั่ง STARK ชำระหนี้ “บล.เอเซียพลัส” ในฐานะผู้แทนหุ้นกู้ "STARK242A" วงเงินเงินต้น 3,921.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ภายใน 30 วัน

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซียพลัส ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็น คดีผู้บริโภคคดีหมายเลขดำที่ ผบ 397/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างทั้งหมด และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นั้น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาให้จำเลย (บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)) ชำระเงินให้แก่โจทก์ (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) จำนวน 3,921,800,000 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 นับจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 20 กรกฎาคม 2566 และพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 นับจากวันฟ้องจนเสร็จสิ้น

 

ศาลสั่ง STARK ใช้หนี้ \"เอเซียพลัส\" ผิดนัดหุ้นกู้ 3.92 พันล้าน พร้อมดอกเบี้ย

โดยศาลได้ออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำพิพากษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญเป็นประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป