RML ยันพร้อมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามกำหนด

14 ม.ค. 2567 | 09:53 น.

RML ยันเตรียมแหล่งเงินทุน พร้อมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว หลังประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้ 2 รวม 265 ล้านบาท เตรียมขายชุด 3 อีก 147 ล้านบาท 15-17 ม.ค.นี้

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 1/2567 เปิดเผยว่า หุ้นกู้ RML ครั้งที่ 1/2567 ที่ออกเสนอขายครั้งนี้มี  3 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) มูลค่าเสนอขายรวมทั้ง 3 ชุด ไม่เกิน 412 ล้านบาท

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด

 

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 202 ล้านบาท
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 10 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 63 ล้านบาท

การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ RML ชุดที่1 และชุดที่ 2 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายได้ตามเป้า พร้อมโอนเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด โดยทางบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่าย ในการวางแผนจัดสรรเงินทุนของบริษัทมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนให้แก่บริษัท ในการรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต 

ทั้งนี้ RML ได้เตรียมวางเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อย โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่2 ที่เสนอขายไประหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2567  ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 ที่จะเสนอขายระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2567 อายุ 1 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 147 ล้านบาท

สำหรับการเตรียมแหล่งทุน เพื่อรองรับการชำระคืนหุ้นกู่ เมื่อครบกำหนดชำรำคือ

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นห้องชุด มูลค่าราคาประเมินรวม 454,000,000 บาท 
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีหลักประกันเป็น โฉนดที่ดิน และห้องชุด มูลค่าราคาประเมินรวม 81,963,860 บาท

"บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทุกท่าน ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้า”นายสุรศักดิ์กล่าว