ทริส ประกาศเครดิตพินิจ ITD เป็น"ลบ"จ่อหั่นเครดิตหากโหวตเลื่อนจ่ายไม่ผ่าน

12 ม.ค. 2567 | 23:09 น.

ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Negative” อันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” ( ITD)

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ให้แก่อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD โดยการประกาศเครดิตพินิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของมติในการประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ เกี่ยวกับข้อเสนอของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินและการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้คงเหลือ ซึ่งเครดิตพินิจมีนัยว่าอันดับเครดิตดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยะใกล้

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้โดยมีวาระเพื่อการพิจารณาดังนี้ (1) ขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ต่ำกว่า 3 เท่าและขอให้บริษัทสามารถดำเนินการเจรจาหรือทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และ (2) ขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปีโดยมีการเพิ่มดอกเบี้ยที่อัตรา 0.25% ต่อปีในปีแรกและที่อัตรา 0.50% ต่อปีในปีที่สอง

 

ทริสเรทติ้งคาดว่าจะทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขเครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ได้เมื่อผลการประชุมได้ข้อสรุปและทริสเรทติ้งรับทราบแนวทางแก้ไขและแผนการบริหารจัดการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ที่จะขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปและไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ได้ ทริสเรทติ้งก็อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทลงอีกหลายขั้น

ล่าสุด อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทได้รับการปรับลดอันดับลงเป็น “BB+/Negative” และ “BB/Negative” ตามลำดับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างอ่อนแอ และภาระหนี้ที่สูง นอกจากนี้ สภาวะที่ตึงตัวของตลาดตราสารหนี้ยังทำให้ความพยายามในการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัทก็มีความยุ่งยากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

  • เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
  • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565
  •  เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)

อันดับเครดิตองค์กร:    BB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:    

  • ITD24DB: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,215 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567    BB
  • ITD254A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568    BB
  • ITD266A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,785 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569    BB

แนวโน้มเครดิตพินิจ:  Negative