หุ้น ITD ปิดตลาดต่ำสุดรอบ 3 ปี มาร์เก็ตแคปวูบกว่า 1 พันล้าน

08 ธันวาคม 2566

หุ้น ITD ตอบรับข่าวลบปัญหาการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ปิดตลาดที่ 0.93 บาท ลดลง 0.20 บาท คิดเป็น -17.70% ต่ำสุดรอบ 3 ปี มาร์เก็ตแคปวูบกว่า 1 พันล้าน

ITD มีนัดกับผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในรุ่น ITD24DA และ ITD24DB ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมคนในวงการกังวลกันว่า ITD จะปล่อยให้เกิด การผิดนัดชำระหนี้ (Default) หรือไม่ แต่ผู้ใหญ่ในแวดวงการเงินกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น จึงดึงธนาคารพาณิชย์ 4-5 แห่ง ร่วมลงขันปล่อยเงินกู้ให้ล๊อตใหม่ ส่งผลให้ ITD รอดพ้นการ Default มาได้อย่างหวุดหวิด

 

ราคาหุ้น ITD หรือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  ปิดการซื้อขายวันนี้ 8 ธ.ค.2566 อยู่ที่ 0.93 บาท ลดลง 0.20 บาท คิดเป็น -17.70%  มูลค่าการซื้อขาย 96.96 ล้านบาท โดยราคาขึ้นไปสูงสุด 1.12 บาท และลดลงต่ำสุด 0.92 บาท ต่ำสุดในรอบ 3 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2563 ที่ราคาปิดอยู่ในระดับเดียวกันที่ 0.93 บาท

ราคาหุ้น ITD ส่งผลให้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ลดลง  1,055.973 ล้านบาท จาก 5,966.252 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 ลดลงมาเหลือ 4,910.278 ล้านบาท ในวันนี้ (8 ธ.ค. 2566)

 

ราคาหุ้น ITD ที่ปิดลบเป็นผลมาจากความกังวลของนักลงทุนหลังมีข่าวเกิดปัญหาสภาพคล่องจน 5 แบงก์พาณิชย์ต้องช่วยลงขันอุ้มจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 

จากการตรวจสอบของ ฐานเศรษฐกิจ พบว่า หุ้นกู้ ITD ที่จะครบกำหนดชำระปี 2567 รวม 5,670 ล้านบาท แบ่งเป็น  


หุ้นกู้รุ่น ITD24A ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567 วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.25%


หุ้นกู้ที่จะครบชำระในวันที่ 4 ธันวาคม 2567จำนวน 2 รุ่น คือ  ITD24DA วงเงิน 2,455 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.8% และหุ้นกู้รุ่น ITD24DB วงเงิน 1,215 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.0% 

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี จัดทำรายงานงบการเงินของ ITD งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ระบุในหมายเหตุงบการเงินข้อ 24 “หุ้นกู้” ระบุว่า รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 จำนวน 14,392.44 ล้านบาท

 

เมื่อรวมกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4,000 ล้านบาท หักด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม 4,010.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 43.409 ล้านบาท บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย 36.039 ล้านบาท ทำให้ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 14,374.87 ล้านบาท เมื่อหักส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,999.437 ล้านบาท จะเหลือหุ้นกู้สุทธิ  12,375.433 ล้านบาท