รายย่อยถือหุ้น STARK ติดดอย 9,613 ราย หลังถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว

12 เม.ย. 2566 | 06:13 น.

รายย่อยถือหุ้น STARK ติดดอยกว่า 9,613 ราย หลังแจ้งเลื่อนการส่งงบประจำปี 65 จนถูกห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว จากบริษัทหุ้นโปรไฟล์ดีผลประกอบการพุ่งต่อเนื่องสู่ดาวดับ

เรื่องราวของทาง บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) STARK ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้ โดยมีปัญหาเกิดขึ้นจากการชี้แจง เพื่อขอเลื่อนการส่งงบประจำปี 2565 ออกไปจากเดิมที่ต้องส่งภายในวันที่ 31 มี.ค. 66 เป็นวันที่ 21 เม.ย. 66 แต่ถ้าหากไม่สามารถส่งงบการเงินได้ จะนำไปสู่เหตุให้ถูกเพิกถอนออกไปจากตลาดได้

ทั้งนี้การส่งงบล่าช้าทำให้ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP หรือการห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องติดดอยไปตามๆกัน 

โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย. 66 STARK มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวม 9,613 ราย และการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)  อยู่ที่ 28.84%

รวมทั้งหากย้อนดูมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 65 ได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ซึ่งมีอายุ 9 เดือน 2 ปี และ 3 ปี เพื่อขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และรายใหญ่ และในช่วงต้นปี 66 ยังออกหุ้นกู้อายุ 2 ปีอีกหนึ่งชุด นั่นหมายความว่า หากบริษัทเกิดปัญหาขึ้นมาใบหุ้นก็จะไร้ค่าในทันที

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ STARK ประกอบด้วย

  1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 3,196,750,000 หุ้น 26.85%
  2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 2,602,064,700 หุ้น 21.85%
  3. Stark Investment Corporation Limited 2,500,000,000 หุ้น 21.00%
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 304,109,065 หุ้น 2.55%
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 276,185,500 หุ้น 2.32%
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 202,981,900 หุ้น 1.70%
  7. MR. Vonnarat Tangkaravakoon 175,000,000 หุ้น 1.47%
  8. นายณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ 167,153,919 หุ้น 1.40%
  9. นายนเรศ งามอภิชน 153,600,000 หุ้น 1.29%
  10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 128,078,800 หุ้น 1.08%

ภาพประกอบ งบการเงิน

ขณะที่ราคาซื้อขายล่าสุดของหุ้น STARK ก่อนถูกห้ามซื้อขาย เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ที่ผ่านมาราคาปิดที่ 2.38 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขายรวม 76.80 ล้านบาท 

ส่วนราคาสูงสุดย้อนหลัง 12 เดือน แตะระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 ที่ราคา 5.05 บาทต่อหุ้น

งบการเงินในช่วงที่ผ่านมาของ STARK

ปี 2561

สินทรัพย์รวม 780.96 ล้านบาท

หนี้สินรวม 681.23 ล้านบาท

รายได้รวม 361.65 ล้านบาท

กำไรสุทธิ -183.65 ล้านบาท

ปี 2562

สินทรัพย์รวม 12,654.69 ล้านบาท

หนี้สินรวม 10,341.33 ล้านบาท

รายได้รวม 11,607.71 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 123.92 ล้านบาท

ปี 2563

สินทรัพย์รวม 27,316.49 ล้านบาท

หนี้สินรวม 23,552.77 ล้านบาท

รายได้รวม 16,917.68 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 1,608.66 ล้านบาท

ปี 2564

สินทรัพย์รวม 39.142.11 ล้านบาท

หนี้สินรวม 32,550.85 ล้านบาท

รายได้รวม 27,129.64 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 2,783.11 ล้านบาท

ปี 2565 (งบ 9 เดือนแรก)

สินทรัพย์รวม 47,096.41 ล้านบาท

หนี้สินรวม 38,362.30 ล้านบาท

รายได้รวม 21,877.25 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 2,216.47 ล้านบาท

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียน : วันที่ 30 ธ.ค. 2546

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 17,375,206,607 บาท

ประกอบธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล STARK ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล