เพื่อนแท้ แคปปิตอล เล็งออกหุ้นกู้ ขายรายใหญ่ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.5%

11 เม.ย. 2566 | 18:41 น.

เพื่อนแท้ แคปปิตอล เสนอขายหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 100 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า ทาง เพื่อนแท้ แคปปิตอล ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขาย "หุ้นกู้" มีประกันครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 100 ล้านบาท

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติ คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. 66 และจะออกหุ้นกู้ประมาณวันที่ 12 พ.ค. 66 วัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และขยายสาขาการให้บริการ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ด้านนายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด และ ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันวินาศภัย

มุ่งเน้นการให้บริการการปล่อยสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 97% นอกนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงด้วยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์         

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีความสามารถในการบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (NPL) ของบริษัทอยู่ในระดับ 3.62% โดยในปี 65 มีอัตราการเติบโตของยอดปล่อยสินเชื่อประมาณ 42.33%

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระบุว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้