ผงะยอดหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้กว่า 1 แสนล้าน

04 ม.ค. 2566 | 10:01 น.

เปิดข้อมูลสมาคมตราสารหนี้ไทย พบหุ้นกู้เอกชนที่ปรับโครงสร้างหนี้และผิดนัดชำระหนี้ ในปี 2565 คงค้างกว่า 1 แสนล้าน

จากกรณีที่บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL แจ้งการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น ALL2444 ซึ่งครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จำนวน 10,651,495.04 บาท ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่อง

 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทยพบว่า หุ้นกู้เอกชนที่ปรับโครงสร้างหนี้และผิดนัดชำระหนี้ถึงสิ้นปี 2565 มีจำนวน 24 บริษัท ยอดคงค้าง 100,130 ล้านบาท คิดเป็น 2.32% จากยอดคงค้างตลาดหุ้นกู้ทั้งระบบ 4,307,400 ล้านบาท

 

 

 

 

ผงะยอดหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้กว่า 1 แสนล้าน

 

 

 

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า การผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะต้องพิจารณาเป็นรายบริษัท ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบ และยังไม่เห็นภาพที่มีปัญหา 

 

 

ซึ่งขณะนี้ภาพรวมการออกหุ้นกู้ยังค่อนข้างเป็นเชิงบวก รวมทั้งปัจจุบันนักลงทุนถือว่า มีความรู้ความสามารถ มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มีความหลากหลาย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว