สมาคมตราสารหนี้ไทย ยันหุ้นกู้รายใหญ่ยังไม่กระทบ

04 ม.ค. 2566 | 07:36 น.

สมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ยันหุ้นกู้ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบ รับรายเล็กเสี่ยงเบี้ยวจ่ายหนี้หุ้นกู้ เชื่อนักลงทุนรายใหญ่ High Net Worth รับความเสี่ยงสูงได้

 

จากกรณีที่บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ ALL แจ้งการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น ALL2444 ซึ่งครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จำนวน 10,651,495.04 บาท ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่อง

 

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า การผิดนัดชำระดอกเบี้ย หุ้นกู้ จะต้องพิจารณาเป็นรายบริษัทมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่จะกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กๆเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเล็กที่มักจะได้รับผลกระทบเมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 

ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบ และยังไม่ได้เห็นภาพที่มีปัญหา ซึ่งขณะนี้ภาพการออกหุ้นกู้ยังค่อนข้างเป็นบวก โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลประกอบการเป็นบวกเช่น กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี

 

“นักลงทุนจะรับรู้อยู่แล้วว่า ผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กและให้ดอกเบี้ยสูงมักจะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย  อย่างไรก็ตามการลงทุนในกลุ่มบริษัทดังกล่าวถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) และรับรู้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว”นางสาวอริยากล่าว

 

ขณะเดียวกันคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่นักลงทุน และได้มีการตั้งให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน

 

ประกอบกับปัจจุบันนักลงทุนถือว่า มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นและยังได้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย