การบินไทย ตั้ง ‘เฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ‘ นั่ง CFO มีผล 1 ก.พ.66

13 ธ.ค. 2565 | 04:55 น.

การบินไทย (THAI ) แต่งตั้ง 'เฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์' นั่งตำแหน่ง CFO คนใหม่ แทน 'ชาย เอี่ยมศิริ' ที่เลื่อนขั้นนั่งเก้าอี้ CEO มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ.2566

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)  และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี 

โดยได้แต่งตั้ง นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์  ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และการบัญชี  (CFO)  มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป  แทนนายชาย เอี่ยมศิริ ที่มีคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2566 เป็นต้นไป


พร้อมกันนี้ แต่งตั้ง  นายตรัส พรหโมบล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเงิน มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไปแทน นางบุษกร อมรวิวัฒน์ จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่  31 ธ.ค. 2565