svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ADVANC แจ้งทบทวนซื้อหุ้น JASIF-TTTBB หลังถูกโหวตคว่ำวาระ 1.2

19 ตุลาคม 2565

ADVANC แจ้งทบทวนซื้อ JASIF- TTTBB หลังผู้ถือหน่วย JASIF ไม่อนุมัติ วาระ 1.2 "การผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่า 3BB " ชี้มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ

 

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริการด้านการเงิน  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ ADVANC  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงความคืบหน้าเรื่องบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99%  

 

ในเรื่องการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)หรือ  TTTBB และซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)   โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 


 

 

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของJAS เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 มีมติอนุมัติการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

 

2. ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของJASIF เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2565 มีมติ ดังนี้ 

 

  • วาระ 1.1 อนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญในTTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด 
  • วาระ 1.2 ไม่อนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่า และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs)  และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน  และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม  และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม 

 

  • วาระ1.3 อนุมัติให้มติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการและยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็น 

 

เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนข้างต้นถือว่าไม่บรรลุโดยสมบูรณ์ และการไม่อนุมัติวาระ 1.2 เรื่องการผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่าถือว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อ TTTBB ในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงไม่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นของ AIS/AWN ในฐานะ sponsor ใหม่ จึงมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB  และซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF และจะต้องนำมาพิจารณาใหม่อย่างถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เมื่อบริษัทมีการพิจารณาแล้วแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ