YGG เผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง "ธนัช จุวิวัฒน์" ถูกฟอร์ซเซลเทขาย 222 ล้านหุ้น

11 ก.ค. 2567 | 02:25 น.

YGG อัปเดตรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทล่าสุด หลัง "ธนัช จุวิวัฒน์" แจ้งถูกฟอร์ซเซล 3 ครั้งรวม 221.88 ล้านหุ้น เหลือถือแค่ 4.286% โดย "ศรุต ทับลอย" ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 7.72% ยันไม่กระทบธุรกิจและอำนาจควบคุมของบริษัท

จากกรณีที่ บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (เมื่อ 8 ก.ค.67 ) ว่าช่วงวันที่ 2- 4 ก.ค.67 นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 41.143% ได้ขายหุ้นออก จนปัจจุบันเหลือถือเพียง 4.286% หรือขายหุ้น YGG ออกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 221,879,026 หุ้น คิดเป็น 36.857%

ล่าสุดเมื่อวานนี้ ( 10 ก.ค.67)  บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG) ได้ส่งหนังสือชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ (เพิ่มเติม)"  ระบุว่าบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในช่วงวันที่ 2- 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 นายธนัช จุวิวัฒน์ ได้ถูกทำรายการขายหุ้น (Force Sell) ผ่านระบบการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดังนี้
 

  • เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 นายธนัช ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7,158,100 หุ้น หรือคิดเป็น 1.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
  • เมื่อวันที่ 3 ก.ค.67 นายธนัช ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 11,153,606 หุ้นหรือคิดเป็น 1.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
  • เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 นายธนัช ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 203,567,320 หุ้น หรือคิดเป็น 33.82% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือรายใหญ่ของบริษัท ฯ หลังทำรายการ ปัจจุบันเป็นดังนี้

 

YGG เผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง \"ธนัช จุวิวัฒน์\" ถูกฟอร์ซเซลเทขาย 222 ล้านหุ้น

โดยนอกจาก นายศรุต ทับลอย ซึ่งเดิมเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในสัดส่วน  7.72% ขณะเดียวพบว่ายังมีผู้ถือหุ้นใหม่ 3 ราย ที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ได้แก่ นายสิทธาเกติ์ ปุกหุต ถือหุ้นจำนวน 16,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.65%, นายวรัตม์เวช เหรียญเดชาเวชกุล ถือหุ้นจำนวน 12,404,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.06% และนายวนนท์ วรรณป้าน ถือหุ้นจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.16%

 

 

เทียบรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ (ข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2567)

YGG เผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง \"ธนัช จุวิวัฒน์\" ถูกฟอร์ซเซลเทขาย 222 ล้านหุ้น

นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร YGG  กล่าวยืนยันว่า หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทฯ นโยบายการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่าวใด โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งใหทราบต่อไป

ผู้บริหาร-บอร์ดพาเหรดลาออก

อนึ่งเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 บริษัท ฯ แจ้งว่าได้รับหนังสือจากนางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งตำแหน่งอื่น ๆ ทั้งหมด เนื่องจากตัดภารกิจอื่น และอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แก่บริษัทในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป  โดยก่อนหน้าเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา นางสาวศิรกาญจน์ สุทธิเกียรติ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน YGG ได้ลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ลักษณะธุรกิจ YGG :

บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป YGG : เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยเสนอขาย IPO ที่ราคา 5 บาทต่อหุ้น 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลจาก SETSMART พบว่าราคาหุ้น YGG เคยปรับพุ่งสูงสุดที่ 14.80 บาทต่อหุ้น ในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 ก่อนจะทะยอยปรับลดลงเมื่อช่วงตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เป็นต้นมา หลังผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกฟอร์ซเซล จนราคาหุ้นฟลอร์ติดต่อกันหลายวัน โดยดิ่งลงแรงปิดต่ำสุดที่ 1.57 บาท เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2567 และวานนี้ ( 10 ก.ค.67 ) ปิดที่ 1.93 บาท มูลค่าซื้อขาย 126.63 ล้านบาท โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2567 (YTD) ราคาหุ้น YGG ปรับลดลงแล้ว 73.01% ( จากสิ้นปี 66 ที่ราคาอยู่ระดับ 7.15 บาท ) และในช่วง 20 วัน ราคาปรับลดลงแล้ว -69.61%