มติสภาฯ โหวตผ่านงบฯ67 วาระแรก ตั้ง 72 กมธ. "ภูมิธรรม" นั่งประธาน

05 ม.ค. 2567 | 15:36 น.

สรุปมติสภาผู้แทนราษฎร โหวตผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ฉลุย 311 ต่อ 177 เสียง วาระแรกรับหลักการ พร้อมตั้ง 72 กรรมาธิการ มี "รองนายกฯภูมิธรรม" เป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นด้วย 311 เสียง ไม่เห็นด้วย 178 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 เสียง ให้ความเห็นชอบรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3,480,000 ล้านบาท ในวาระแรก

พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ ขึ้นมาชุดหนึ่ง จำนวน 72 คน เพื่อมาปรับแก้ ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาต่อในวาระที่ 2 และ 3 ตามขั้นตอนต่อไป

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังที่โดยได้ขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ร่วมกันพิจารณา และรับหลักการร่างงบประมาณฉบับนี้ พร้อมยืนยันว่า พร้อมรับฟังคำติชมของ สส.ทุกคน โดยจะให้กรรมาธิการฯ ที่สภาได้ตั้งขึ้นไปปรับแก้งบประมาณฯ อย่างรอบคอบ

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาล มุ่งให้ความสำคัญยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านนโยบายของรัฐบาลรอบด้าน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยงบประมาณฉบับนี้ มีจุดเด่น 4 เพิ่ม 1 ลด ได้แก่ การจัดงบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน, เพิ่มเงินลงทุน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน, เพิ่มเงินคงคลัง และรายได้ประเทศจะเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี และการขาดดุลประเทศลดลง ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณให้มีเป้าหมาย คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์


เปิดชื่อ 72 กมธ. “ภูมิธรรม“ นั่งประธาน 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 72 คน ประกอบด้วย

คณะรัฐมนตรี จำนวน 18 คน คือ 

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย (ประธาน กมธ.)

2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

3.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

4.นางมนพร เจริญศรี

5.นายจักรพงษ์ แสงมณี

6.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

7.นายสรวงศ์ เทียนทอง

8.นายชาดา ไทยเศรษฐ์

9.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา

10.นางนันทนา สงฆ์ประชา

11.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ

12.นายวราเทพ รัตนากร

13.นายไผ่ ลิกค์

14.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

15.นางสาวกุลวลี นพอมรบดี

16.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

17.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

18.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

พรรคก้าวไกล 16 คน ประกอบด้วย

1.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล

2.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

3.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง

4.นายนิติพล ผิวเหมาะ

5.นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

6.นายณรงเดช อุฬารกุล

7.นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล

8.นายวรท ศิริรักษ์

9.นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์

10.นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

11.นายชยพล สท้อนดี

12.นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์

13.นางรพิพรรณ อ๊อตวงษ์

14.นายปกป้อง จันวิทย์

15.นายนพณัฐ มีรักษา

16.นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

 

พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

2.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

3.นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ

4.นางสาวจิราพร สินธุไพร

5.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ

6.นายธเนศ เครือรัตน์

7.นางสาวชนก จันทาทอง

8.นายพัฒนา สัพโส

9.นายบุญแก้ว สมวงศ์

10.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์

11.นายอภิชา เลิศพชรกมล

12.นางฐิติมา ฉายแสง

13.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

14.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

15.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

 

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1.นายภราดร ปริศนานันทกุล

2.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา

3.นายเอกราช ช่างเหลา

4.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

5.นางสุขสมรวย วันทนียกุล

6.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร

7.นายวินัย ภัทรประสิทธิ์

8.นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน

 

พรรคพลังประชารัฐ 5 คน ประกอบด้วย

1.นายทวี สุระบาล

2.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

3.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร

4.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

5.นางรัชนี พลชื่อ

 

พรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 

1.นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ

2.นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์

3.นายศาสตรา ศรีปาน

4.นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร

 

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.นายยูนัยดี วาบา

2.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช

3.นายสมบัติ ยะสินธุ์

 

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน ประกอบด้วย 1.นายศุภโชค ศรีสุขจร

พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน ประกอบด้วย 1.นายชูการ์โน มะทา

พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 1 คน ประกอบด้วย 1.นายชวลิต วิชยสุทธิ์

 

มติสภาฯ โหวตผ่านงบฯ67 วาระแรก ตั้ง 72 กมธ. \"ภูมิธรรม\" นั่งประธาน

มติสภาฯ โหวตผ่านงบฯ67 วาระแรก ตั้ง 72 กมธ. \"ภูมิธรรม\" นั่งประธาน