คลังเก็บรายได้ไตรมาสแรก 6.23 แสนล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน

03 ก.พ. 2567 | 10:49 น.

คลังเผยไตรมาสแรกปีงบ 67 เก็บรายได้รวม 6.23 แสนล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.6% ระบุสรรพสามิตยังต่ำเป้า 1.8 หมื่นล้านบาท ด้านเงินคงคลังแน่น 2 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 623,384 ล้านบาท ใกล้เคียงกับประมาณการ แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.6%

โดยหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ กรมสรรพากร ซึ่งจัดเก็บได้กว่า 457,329 ล้านบาท โดยเฉพาะจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมกว่า 63,680 ล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการนำส่งรายได้เหลื่อมมาจากปีก่อนหน้า

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ 18,860 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนชิน

ทั้งนี้ สาเหตุที่การจัดเก็บรายได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากฐานการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้พิเศษรวม 36,223 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้พิเศษในปีก่อน รายได้รัฐบาลสุทธิจะสูงกว่าปีก่อน 3.3%

ส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปี งบประมาณ 2567 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 622,652 ล้านบาท

ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 963,782 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 209,616 ล้านบาท