ธ.ก.ส.ลุยพักหนี้เกษตรกรแล้ว 7 แสนราย เร่งแก้หนี้เสีย คาดเหลือ 5%

28 ม.ค. 2567 | 06:03 น.

ธ.ก.ส.ลุยพักหนี้แล้ว 7 แสนราย คาดดูแลเกษตรกรตามเป้า พร้อมเร่งแก้หนี้เสีย คาดสิ้นปีบัญชี 2566 NPL อยู่ที่ 5% วางเป้าระยะต่อไปกดหนี้เสียเหลือ 4%

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ตั้งแต่เดือนต.ค. 66 จนถึงขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินพักหนี้ให้เกษตรกรไปแล้ว 7 แสนกว่าราย

ทั้งนี้ ยังเหลือเกษตรกรอีกประมาณ 9.9 แสนราย คาดว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะได้มีการยื่นเอกสารขอตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้ว เชื่อว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่จะดำเนินการพักหนี้ เพื่อบรรเทาภาระของเกษตรกรได้ตามเป้าหมาย

ส่วนการบริหารจัดการหนี้นั้น ปัจจุบันธ.ก.ส.มีลูกหนี้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 5.3% ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยตั้งเป้าสิ้นปีบัญชี 2566 ในเดือนมีนาคม จะต้องมีหนี้ NPL ไม่เกิน 5.5% ซึ่งที่เหลือตอนนี้ก็ต่ำกว่าเป้าแล้ว และคาดว่าจะเหลือต่ำกว่า 5%

“เป้าหมายการดูแลหนี้เสียระยะต่อไป เราจะกำหนดให้หนี้ NPLs ต้องเหลือน้อยกว่า 4% อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของการจัดการหนี้ การแก้ปัญหาหนี้ NPL ที่ไม่ใช่การผลักภาระไปข้างหน้า ต้องเป็นการแก้เพื่อให้ลูกค้ามีศักยภาพในการชำระที่ดีขึ้น และเป็นการจัดการหนี้อย่างยั่งยืน”