ประธานบอร์ดคาดสรรหาผู้จัดการ “ธอส.” คนใหม่ สรุปเร็วๆ นี้

11 มิถุนายน 2566

ประธานบอร์ดคาดสรรหาผู้จัดการ “ธอส.” คนใหม่ สรุปเร็วๆ นี้ ชี้ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลไม่กระทบกระบวนการ เผยขั้นตอนเสนอรมว.คลังอนุมัติ ไม่ต้องชงครม.

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระบวนการสรรหาบุคคลเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธอส.คนใหม่ยังคงเดินหน้าต่อ แม้ว่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

 

 

เพราะตามระเบียบการสรรหานั้น เมื่อกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นในชั้นคณะกรรมการสรรหาแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติเท่านั้น ไม่ต้องเสนอไปถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

 

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากคณะกรรมการสรรหาว่า หลังจากที่ปิดการรับสมัครแล้ว กระบวนการสรรหาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครว่าครบถ้วนตามประกาศหรือไม่ จากนั้นจะเข้าสู่การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร เมื่อเสร็จสิ้นจะทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และเสนอให้หน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  • กระทรวงการคลัง

“กระบวนการสรรหาเอ็มดีธอส.ยังเดินหน้าต่อ แม้ว่า จะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ก็ตาม เพราะไม่มีกฎข้อไหนบอกให้เราหยุดดำเนินการ โดยคนที่อนุมัติสุดท้าย คือ รัฐมนตรีคลัง ไม่ต้องเสนอเข้าครม.ทั้งนี้ เข้าใจว่า กระบวนการสรรหาจะอยู่ในขั้นการแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้”

สำหรับคณะกรรมการสรรหามีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทำหน้าที่เป็นประธาน โดยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 24 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา การคัดเลือกดังกล่าว เพื่อมาทดแทนนายฉัตรชัย ศิริไล ที่ลาออกไปรับตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

“เราจะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม กับการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร ซึ่งการพิจารณาทั้งหมดจะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกระบวนการ สรรหาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงเป็นไปตามแนวทางวิธีปฏิบัติที่ กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาต่อไป”

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่า บุคคลที่เข้าสมัครเข้ารับคัดเลือกเอ็มดีธอส.คนใหม่มีด้วยกัน 3 ราย ประกอบด้วย คนใน 1 ราย คือ นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ส่วนคนนอก 2 ราย ได้แก่ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) และนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด